Omzetdaling groothandel stabiliseert

In het derde kwartaal van 2009 heeft de groothandel 11,8 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Deze daling is vergelijkbaar met die in het tweede kwartaal (-11,6 procent). Daarmee stabiliseert de krimp enigszins, aangezien in de voorgaande drie kwartalen de omzet steeds sterker kromp. De omzet was in de eerste drie kwartalen van 2009 samen 10,9 procent lager dan een jaar eerder.

Omzetontwikkeling groothandel

Omzetontwikkeling groothandel

Sterkste omzetdaling voor landbouwproducten en levende dieren

Net als voor de totale groothandel kromp de omzet in de drie onderscheiden branches in het derde kwartaal ongeveer even sterk als in het tweede kwartaal. Zo behaalde de groothandel in kapitaalgoederen 14,1 procent minder omzet dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal bedroeg de daling 13,4 procent.

De groothandel in consumentenproducten presteerde in het derde kwartaal (-1,2 procent) zelfs iets beter dan in het tweede kwartaal (-2,5 procent). Zowel voor de groothandel in voedings- en genotmiddelen (-1,1 procent) als in non-food (-1,2 procent) liep de omzet in het derde kwartaal minder hard terug dan in het voorgaande kwartaal.

Na een daling van 19,4 procent in het tweede kwartaal hebben de groothandelaren in intermediaire goederen in het derde kwartaal 20,9 procent minder omgezet. De onderdelen van deze branche presteerden daarbij wel verschillend. Zo was de omzet van de groothandel in landbouwproducten en levende dieren in het derde kwartaal 23,5 procent lager. Een kwartaal eerder bleef de daling nog beperkt tot 6,9 procent. De omzet nam in het derde kwartaal sterker af doordat er in het derde kwartaal van 2008 nog sprake was van forse groei. In de overige gespecialiseerde groothandel daalde de omzet in het derde kwartaal (-19,9 procent) iets minder sterk dan in het tweede kwartaal (-23,7 procent). De bedrijven in dit segment handelen onder andere in brandstoffen, metalen, chemische producten en bouwmaterialen.

Omzetontwikkeling groothandel in intermediaire goederen

Omzetontwikkeling groothandel in intermediaire goederen

Peter Daniëls en Cees Steenlage

Bron:
StatLine, Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, sbi 2008