Aantal bedrijven met dieren per grootteklasse op land- en tuinbouwbedrijven, 2000-2009