Nederland telt 1400 biologische landbouwbedrijven

In 2011 werken 1,4 van de 70,4 landbouwbedrijven volgens een biologische productiewijze. Dit is 2 procent. 

Vooral grasland

Bij de arealen akkerbouw, tuinbouw en fruit in de volle grond is het biologische aandeel ongeveer 2 procent. Bij de glasgroenten blijft het aandeel steken op ruim 1 procent. Het grootste biologische areaal betreft grasland. Het gaat hier om bijna 33 duizend hectare. Dit is ruim 3 procent van het totaal aan grasland.

Oppervlakte biologische landbouw, 2011
2012-bio-2011-g1 

Weinig varkens, veel geiten

Ook bij de landbouwdieren beweegt het aandeel biologisch gehouden dieren meest rond de twee procent. Van het rundvee (vooral melkvee), schapen en kippen (bijna 2 miljoen) wordt ongeveer 2 procent biologisch gehouden. Bij varkens is dit ongeveer een half procent. Met 7 procent is het aandeel biologisch gehouden geiten relatief hoog.

André Meurink

Bron:
StatLine, Biologische landbouw