Producent heeft beperkt deel goederenexport in handen

Slechts een beperkt deel van de goederenexport is in handen van producenten. Bij de producent ligt meestal wel het grootste deel van de toegevoegde waarde, maar de groothandel pikt bij de export een flink graantje mee.

Veel export via de groothandel

De groothandel nam in 2008 ongeveer 40 procent van de totale goederenin- en uitvoer voor zijn rekening. De industrie was goed voor ongeveer 38 procent van de Nederlandse uitvoer en 30 procent van de Nederlandse invoer.

Sectorale verdeling goederenuitvoer, 2008
2009-handel-per-sector-g1

Wederuitvoer in groothandel van groot belang 

In 2008 was bijna 60 procent van de uitvoer in de groothandel wederuitvoer. Voor de industrie bedroeg dit aandeel 19 procent.
Ongeveer 80 procent van de in- en uitvoer van de groothandel in machines en apparaten bestond uit machines en vervoermaterieel in 2008. Dit is voor het overgrote deel wederuitvoer.
Goederen verhandeld door de groothandel in overige consumentenartikelen bestonden voor ruim 40 procent uit chemische producten en voor een derde deel uit gefabriceerde goederen zoals kleding, schoeisel e.d. Ook hiervan was het grootste gedeelte wederuitvoer.

Voedings- en genotmiddelen

De groothandel in voedings- en genotmiddelen, landbouwproducten en levende dieren is minder gericht op wederuitvoer. De voedings- en genotmiddelengroothandel verhandelde voornamelijk branchespecifieke producten. De groothandel in landbouwproducten importeerde voor circa 60 procent voeding en levende dieren terwijl de uitvoer voor circa 60 procent uit niet-eetbare grondstoffen bestond. Voorbeelden hiervan zijn bloemen, bloembollen, zaden en vruchten.

Internationale handel via de groothandel, 2008
2009-handel-per-sector-g2

Marjolijn Jaarsma

Bron: Internationalisation Monitor 2009
Maatwerktabel