Zoekresultaten

398 resultaten voor keyword:coronavirus
398 resultaten voor keyword:coronavirus

Pagina 16 van 16

Thuiswerken gebruikelijker in steden

Thuiswerken is het meest gebruikelijk in de Randstad en in andere stedelijke gebieden, waar de verkeersdrukte het grootst is. In Groot-Amsterdam werkte 45 procent van de werkzame beroepsbevolking...

Artikelen

Prognose bevolking; kerncijfers, 2019-2060

Kernprognose; Bevolkingsomvang, demografische druk, geboorte, vruchtbaarheidscijfers, sterfte, levensverwachting en migratie

Cijfers

Internet; toegang, gebruik en faciliteiten; 2012-2019

Internetfaciliteiten, -gebruik, -activiteiten Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst, arbeidsduur, inkomen

Cijfers

Hogere sterfte tijdens recente hittegolf

Tijdens de hittegolf in week 30 van 2019 overleden 2 964 personen. Dit zijn bijna 400 personen meer dan in een gemiddelde week in de zomerperiode. Tijdens de hittegolven in 2006 overleden per week...

Artikelen

Bevolking en bevolkingsontwikkeling per maand; 1995-2018

Maandelijks verloop van de omvang van de bevolking van Nederland: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen

Cijfers

Bedrijfsleven; omzet, bedrijfstak (SBI 2008), regio

Omzet Standaard bedrijfsindeling(SBI 2008),regio (landsdeel,provincie en COROP)

Cijfers

Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016

Gezondheid, beperkingen, overgewicht, roken, alcohol, bewegen, sport, mantelzorg geven; naar regio

Cijfers

Hogere sterfte houdt aan

In de eerste 7 weken van 2018 overleed een kwart meer 80-plussers dan in een gemiddelde week van 2017

Artikelen

Meer sterfgevallen in wintermaanden

In de winter van 2017 op 2018 zijn tot nu toe minder mensen overleden dan in dezelfde periode vorig jaar

Artikelen

Italië vijfde exportbestemming

De internationale handel van goederen met Italië.

Artikelen

Flexwerkers en de coronacrisis

De coronacrisis betekende het eind van een lange periode van werkgelegenheidsgroei. De grootste klap viel in het tweede kwartaal van 2020.

FAQ's

Vragen en antwoorden over de sterftecijfers

Vragen en antwoorden over de sterftecijfers. Wat is oversterfte?

FAQ's

Hoeveel bedrijven gebruiken steunmaatregelen coronacrisis door de overheid?

Deze tabel geeft een korte samenvatting van het gebruik door bedrijven van verschillende financiële steunmaatregelen vanwege corona vanaf maart 2020.

FAQ's

Hoeveel sterfgevallen zijn er per week?

Per week overlijden er gemiddeld 2 900 mensen. Vanaf week 12 (16 maart tot en met 22 maart 2020) is het aantal overledenen toegenomen tot 5 080 in week 14 (30 maart tot en met 5 april). De stijging...

FAQ's

Wat zijn de sociale gevolgen van corona?

De effecten van het coronavirus raken bijna alle inwoners van Nederland en zullen zeker terug te zien zijn in de statistieken die het CBS naar buiten brengt.

Overig

Samenstellen CPI Caribisch Nederland tijdens de coronacrisis 2020

Over het samenstellen van de CPI in Caribisch Nederland tijdens de coronacrisis van 2020.

Overig

Schokbestendigheid

In welke mate is Nederland in staat om op de korte termijn een grote schok op te vangen? Kunnen mensen nog in hun levensonderhoud voorzien en hoe gaat het met de meest kwetsbare groepen? Zijn onze...

Overig

Wat zijn de economische gevolgen van corona?

De effecten van het coronavirus op de economische groei zijn nog onvoorspelbaar. Met getroffen landen als China en Italië bestaan nauwe handelsrelaties.

Overig

Hoe beïnvloedt corona onze mobiliteit?

De effecten van het coronavirus raken bijna alle inwoners van Nederland en zullen zeker terug te zien zijn in de statistieken die het CBS naar buiten brengt

Overig

Wat zijn de medische gevolgen van corona?

De effecten van het coronavirus raken bijna alle inwoners van Nederland en zullen zeker terug te zien zijn in de statistieken die het CBS naar buiten brengt

Overig

Hoe beïnvloedt corona onze productvoorziening?

De effecten van het coronavirus raken bijna alle inwoners van Nederland en zullen zeker terug te zien zijn in de statistieken die het CBS naar buiten brengt

Overig

Schokbestendigheid

In welke mate is Nederland in staat om op de korte termijn een grote schok op te vangen? Kunnen mensen nog in hun levensonderhoud voorzien en hoe gaat het met de meest kwetsbare groepen? Zijn onze...

Overig

Hoe beïnvloedt de coronacrisis het betaalgedrag?

Door een samenwerking met de Betaalvereniging Nederland kan het CBS gegevens beschikbaar stellen over de ontwikkeling van een aantal belangrijke betaalstromen voor Nederland als geheel. Daaruit...

FAQ's