Zoekresultaten

398 resultaten voor keyword:coronavirus
398 resultaten voor keyword:coronavirus

Pagina 1 van 16

Doodsoorzaken, 2020 – februari 2024

Deze tabellen bevatten cijfers over doodsoorzaken van overledenen in 2020, 2021, 2022, 2023, januari 2024*en februari 2024.

Cijfers

Doodsoorzaken, 2020 – januari 2024

Deze tabellen bevatten cijfers over doodsoorzaken van overledenen in 2020, 2021, 2022, 2023* en januari 2024*.

Cijfers

Corona

Wat is de invloed van corona op de statistieken van het CBS en op de uitkomsten van de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals?

Dashboards

Schokbestendigheid: Samenvatting

In welke mate is Nederland in staat om op de korte termijn een grote schok op te vangen? Kunnen mensen nog in hun levensonderhoud voorzien en hoe gaat het met de meest kwetsbare groepen? Zijn onze...

Dashboards

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en gemeente.

Cijfers

Doodsoorzaken, 2020 - december 2023

Deze tabellen bevatten cijfers over doodsoorzaken van overledenen in 2020, 2021, 2022, januari 2023, februari 2023*, maart 2023*, april 2023*, mei 2023*, juni 2023*, juli 2023*, augustus 2023*,...

Cijfers

Vrijwilligerswerk in 2023 terug op niveau van voor corona

In 2023 gaf 49 procent van de 15-plussers aan zich in de afgelopen 12 maanden ten minste een keer vrijwillig te hebben ingezet voor een organisatie of vereniging. Dit is een toename ten opzichte van...

Artikelen

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen, bestedingen en sectoren

Cijfers

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Covid-vaccinatiestatus en sterfte

Het verloop van de sterfte, oversterfte en ziekenhuisopnames in Nederland tijdens de COVID-19 pandemie.

Publicaties

Sterfte in 2023 afgenomen

In 2023 overleden 169 duizend mensen. Dat zijn ongeveer 750 minder sterfgevallen dan in 2022.

Artikelen

Consumenten Vertrouwen Onderzoek tijdens COVID-19

Maandcijfers over het consumenten vertrouwen worden geschat op basis van een structureel tijdreeksmodel.

Artikelen

Musea; collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid

Collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid bezoeken, tarieven, werkgelegenheid

Cijfers

Musea; bedrijfsopbrengsten en -kosten

Aantal musea, bedrijfsopbrengsten en -kosten Directe en indirecte opbrengsten, arbeidskosten, huisvestingskosten

Cijfers

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Bevolking; prognose en waarneming Omvang, groei, leeftijd, geboorte, vruchtbaarheid, sterfte en migratie

Cijfers

CBS gaat over naar de reguliere statistieken over sterfte en doodsoorzaken van voor corona

Het CBS gaat terug naar de manier waarop het vóór het uitbreken van de COVID-19-pandemie in 2020 het aantal overlijdens en de oversterfte publiceerde. De sterftemonitor van het RIVM wordt, net als...

Publicaties

Mensen met weinig vertrouwen in instituties haalden minder vaak coronaprik

Mensen met weinig of geen vertrouwen in instituties zoals de gezondheidszorg en Tweede Kamer zijn minder vaak gevaccineerd tegen het coronavirus dan degenen met (veel) vertrouwen. Daarnaast zijn...

Artikelen

Sterfte aan COVID-19 verder afgenomen in 2023

De sterfte aan COVID-19 is in 2023 verder afgenomen. In de eerste zeven maanden overleden volgens de voorlopige cijfers bijna 2 duizend mensen aan deze ziekte. COVID-19 als doodsoorzaak vormt een...

Artikelen

COVID-19-vaccinatiegedrag

Onderzoek naar de samenhang tussen al dan niet COVID-19 gevaccineerd zijn (CIMS) en ervaren gezondheid (CBS Gezondheidsenquête), vertrouwen in instituties, sociale contacten, maatschappelijke...

Publicaties

Oversterfte en doodsoorzaken in 2020 tot en met 2022

In dit rapport worden de sterfte en doodsoorzaken in kaart gebracht voor de periode 2020 tot en met 2022. De oversterfte in 2020 – 2022 hangt grotendeels samen met sterfte aan COVID-19. Vanaf eind...

Publicaties

Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze

Internationale handel, transport, doorvoer Type stroom, goederen, landengroepen, vervoerwijze, waarden en gewicht

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandigen, bedrijfstak

Cijfers

Nog steeds meer veranderingen in werk zelfstandigen dan voor corona

Hoewel zelfstandig ondernemers zonder personeel in 2023 veel minder te maken hadden met veranderingen in hun manier van werken dan in coronajaar 2021, ervaren zij nog steeds meer veranderingen dan...

Artikelen

Uitgaven bijzondere bijstand naar 2 miljard euro door energietoeslag

In 2022 hebben gemeenten 1 972 miljoen euro uitgegeven aan bijzondere bijstand. Dat is ruim driemaal zoveel als in 2021.

Artikelen

Oversterfte in september

In het derde kwartaal van 2023 overleden 37,6 duizend mensen. Dit zijn er 1,8 duizend (5 procent) meer dan verwacht. In één week van augustus en alle weken van september was er oversterfte, onder...

Artikelen