Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Geslacht Leeftijd Perioden Totaal onderliggende doodsoorzaken (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten Totaal infectieuze en parasitaire zktn (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.1 Tuberculose (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.2 Meningokokkeninfecties (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.3 Virale hepatitis (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.4 AIDS (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn (aantal) 2 Nieuwvormingen Totaal nieuwvormingen (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen Totaal kwaadaardige nieuwvormingen (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.1 Kw. nv. van lip, mond en keel (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2022 170.112 3.115 17 3 24 17 3.054 47.592 45.611 774
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2022 540 8 0 0 0 0 8 5 2 0
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2022 112 17 0 1 0 0 16 17 14 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2022 72 9 0 0 0 0 9 11 11 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2022 89 3 0 0 0 0 3 17 16 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2022 248 1 0 0 0 0 1 31 28 0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2022 355 3 0 0 0 0 3 35 31 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2022 378 2 0 0 0 0 2 54 48 1
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2022 545 9 1 0 0 0 8 106 102 2
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2022 670 10 0 0 0 0 10 167 163 6
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2022 1.061 11 0 0 0 0 11 356 344 6
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2022 1.777 12 1 0 2 2 7 683 653 9
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2022 3.444 48 4 0 1 4 39 1.433 1.394 31
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2022 5.433 69 1 0 3 5 60 2.450 2.388 62
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2022 8.189 103 2 0 2 2 97 3.757 3.663 92
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2022 12.003 179 0 1 6 2 170 5.480 5.354 116
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2022 18.018 281 1 1 2 1 276 7.479 7.264 164
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2022 24.396 429 1 0 6 1 421 8.741 8.448 126
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2022 27.504 515 1 0 1 0 513 7.453 7.112 73
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2022 30.858 667 4 0 0 0 663 5.755 5.365 52
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2022 23.792 514 1 0 1 0 512 2.844 2.601 24
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2022 10.628 225 0 0 0 0 225 718 610 10
Mannen Totaal alle leeftijden 2022 83.749 1.461 12 1 14 16 1.418 25.626 24.626 527
Mannen 0 jaar 2022 306 6 0 0 0 0 6 2 0 0
Mannen 1 tot 5 jaar 2022 59 9 0 1 0 0 8 10 8 0
Mannen 5 tot 10 jaar 2022 33 3 0 0 0 0 3 4 4 0
Mannen 10 tot 15 jaar 2022 50 1 0 0 0 0 1 11 11 0
Mannen 15 tot 20 jaar 2022 165 1 0 0 0 0 1 21 19 0
Mannen 20 tot 25 jaar 2022 239 2 0 0 0 0 2 25 23 0
Mannen 25 tot 30 jaar 2022 243 0 0 0 0 0 0 22 21 1
Mannen 30 tot 35 jaar 2022 335 6 1 0 0 0 5 45 43 2
Mannen 35 tot 40 jaar 2022 397 6 0 0 0 0 6 64 62 5
Mannen 40 tot 45 jaar 2022 633 5 0 0 0 0 5 156 150 5
Mannen 45 tot 50 jaar 2022 1.014 7 1 0 1 1 4 290 276 5
Mannen 50 tot 55 jaar 2022 2.047 30 3 0 0 4 23 715 689 26
Mannen 55 tot 60 jaar 2022 3.100 42 0 0 2 5 35 1.198 1.165 39
Mannen 60 tot 65 jaar 2022 4.747 56 2 0 1 2 51 2.000 1.943 69
Mannen 65 tot 70 jaar 2022 6.868 107 0 0 5 2 100 3.002 2.925 83
Mannen 70 tot 75 jaar 2022 10.449 160 0 0 2 1 157 4.210 4.085 110
Mannen 75 tot 80 jaar 2022 13.805 243 1 0 3 1 238 5.009 4.846 93
Mannen 80 tot 85 jaar 2022 14.406 262 0 0 0 0 262 4.231 4.049 37
Mannen 85 tot 90 jaar 2022 13.780 270 4 0 0 0 266 3.027 2.855 35
Mannen 90 tot 95 jaar 2022 8.371 183 0 0 0 0 183 1.314 1.217 11
Mannen 95 jaar of ouder 2022 2.702 62 0 0 0 0 62 270 235 6
Vrouwen Totaal alle leeftijden 2022 86.363 1.654 5 2 10 1 1.636 21.966 20.985 247
Vrouwen 0 jaar 2022 234 2 0 0 0 0 2 3 2 0
Vrouwen 1 tot 5 jaar 2022 53 8 0 0 0 0 8 7 6 0
Vrouwen 5 tot 10 jaar 2022 39 6 0 0 0 0 6 7 7 0
Vrouwen 10 tot 15 jaar 2022 39 2 0 0 0 0 2 6 5 0
Vrouwen 15 tot 20 jaar 2022 83 0 0 0 0 0 0 10 9 0
Vrouwen 20 tot 25 jaar 2022 116 1 0 0 0 0 1 10 8 0
Vrouwen 25 tot 30 jaar 2022 135 2 0 0 0 0 2 32 27 0
Vrouwen 30 tot 35 jaar 2022 210 3 0 0 0 0 3 61 59 0
Vrouwen 35 tot 40 jaar 2022 273 4 0 0 0 0 4 103 101 1
Vrouwen 40 tot 45 jaar 2022 428 6 0 0 0 0 6 200 194 1
Vrouwen 45 tot 50 jaar 2022 763 5 0 0 1 1 3 393 377 4
Vrouwen 50 tot 55 jaar 2022 1.397 18 1 0 1 0 16 718 705 5
Vrouwen 55 tot 60 jaar 2022 2.333 27 1 0 1 0 25 1.252 1.223 23
Vrouwen 60 tot 65 jaar 2022 3.442 47 0 0 1 0 46 1.757 1.720 23
Vrouwen 65 tot 70 jaar 2022 5.135 72 0 1 1 0 70 2.478 2.429 33
Vrouwen 70 tot 75 jaar 2022 7.569 121 1 1 0 0 119 3.269 3.179 54
Vrouwen 75 tot 80 jaar 2022 10.591 186 0 0 3 0 183 3.732 3.602 33
Vrouwen 80 tot 85 jaar 2022 13.098 253 1 0 1 0 251 3.222 3.063 36
Vrouwen 85 tot 90 jaar 2022 17.078 397 0 0 0 0 397 2.728 2.510 17
Vrouwen 90 tot 95 jaar 2022 15.421 331 1 0 1 0 329 1.530 1.384 13
Vrouwen 95 jaar of ouder 2022 7.926 163 0 0 0 0 163 448 375 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers van overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doodsoorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden) en geslacht.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2024:
De gemiddelde bevolkingsaantallen over de jaren 2015 en 2016 zijn gecorrigeerd, er had hier een verschuiving plaatsgevonden in alle leeftijdsgroepen.

Wijzigingen per 11 december 2023:
- De definitieve cijfers over 2022 zijn toegevoegd.
- Door een aanpassing in de codetoewijzing in groep 17, uitwendige doodsoorzaken, zijn er voor de jaren 1996 t/m 2021 verschuivingen in de groepen 17.1, 17.1.1, 17.1.1.2, 17.1.5 en 17.5. Dit zijn late gevolgen van vervoersongevallen, late gevolgen van andere ongevallen en late gevolgen van zelfdoding en van moord en doodslag.
- Daarnaast is er een correctie doorgevoerd voor de jaren 1996 t/m 2002, in deze jaren zijn er enkele verschuiving tussen leeftijdsgroepen, geslacht en doodsoorzaak. Deze wijzigingen gaan over >5 personen per jaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er wordt gestreefd naar publicatie van de voorlopige cijfers over 2023 in het tweede kwartaal van 2024.

Toelichting onderwerpen

Totaal onderliggende doodsoorzaken
Alle onderliggende doodsoorzaken tezamen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-Y89;
ICD-9: 001-E999;
ICD-8: 000-E999;
ICD-6+7: 000-E999
1 Infectieuze en parasitaire ziekten
1 Infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-B99;
ICD-9: 001-139, 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 040-042);
ICD-8: 000-136;
ICD-6+7: 000-138
Totaal infectieuze en parasitaire zktn
Totaal infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-B99;
ICD-9: 001-139, 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 040-042);
ICD-8: 000-136;
ICD-6+7: 000-138
1.1 Tuberculose
1.1 Tuberculose (TBC).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A15-A19, B90;
ICD-9: 010-018, 137;
ICD-8: 010-019;
ICD-6+7: 001-019
1.2 Meningokokkeninfecties
1.2 Meningokokkeninfecties.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A39;
ICD-9: 036;
ICD-8: 036;
ICD-6+7: 057
1.3 Virale hepatitis
1.3 Virale hepatitis.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: B15-B19;
ICD-9: 070;
ICD-8: 070;
ICD-6+7: 092
1.4 AIDS
1.4 Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: B20-B24;
ICD-9: 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 042-044);
ICD-8: --;
ICD-6+7: --
1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn
1.5 Overige infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-A09, A20-A38, A40-B09, B25-99;
ICD-9: 001-009, 018-035, 037-066, 071-136, 138-139;
ICD-8: 000-009, 020-035, 037-068, 070-136;
ICD-6+7: 020-056, 058-091, 093-138
2 Nieuwvormingen
2 Nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-D48;
ICD-9: 140-239;
ICD-8: 140-239;
ICD-6+7: 140-239
Totaal nieuwvormingen
Totaal nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-D48;
ICD-9: 140-239;
ICD-8: 140-239;
ICD-6+7: 140-239
2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen
2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C97;
ICD-9: 140-208;
ICD-8: 140-209;
ICD-6+7: 140-207
Totaal kwaadaardige nieuwvormingen
Totaal kwaadaardige nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C97;
ICD-9: 140-208;
ICD-8: 140-209;
ICD-6+7: 140-207
2.1.1 Kw. nv. van lip, mond en keel
2.1.1 Kwaadaardige nieuwvorming van lip, mond en keel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C14;
ICD-9: 140-149;
ICD-8: 140-149;
ICD-6+7: 140-148