Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Prognose/waarneming Perioden Bevolkingsomvang (aantal) Bevolkingsgroei (aantal) Levend geboren kinderen (aantal) Overledenen (aantal) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Waarneming 2070
Prognose 1996-2050 2070
Prognose 1998-2050 2070
Prognose 2000-2050 2070
Prognose 2002-2050 2070
Prognose 2004-2050 2070
Prognose 2006-2050 2070
Prognose 2008-2050 2070
Prognose 2010-2060 2070
Prognose 2011-2060 2070
Prognose 2012-2060 2070
Prognose 2013-2060 2070
Prognose 2014-2060 2070
Prognose 2015-2060 2070
Prognose 2016-2060 2070
Prognose 2017-2060 2070
Prognose 2018-2060 2070
Prognose 2019-2060 2070
Prognose 2020-2070 2070 20.423.376 69.662 210.064 189.963 294.968 245.408 49.560
Prognose 2021-2070 2070 20.599.185 69.517 211.187 191.022 294.968 245.615 49.353
Prognose 2022-2070 2070 20.749.178 70.470 213.631 192.564 294.968 245.565 49.403
Prognose 2023-2070 2070 20.614.380 70.824 209.457 192.570 311.608 257.671 53.937
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers waarnemingen en prognoses van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levend geboren kinderen, het aantal overledenen, de buitenlandse migratie en de bevolkingsgroei. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de levensverwachting bij geboorte naar geslacht.

Gegevens beschikbaar: 1950-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers en waarnemingen.

Wijzigingen per 15 december 2023:
De tabel is uitgebreid met de prognose 2023-2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2024 worden de nieuwe prognose cijfers in deze tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bevolkingsomvang
Bevolkingsgroei
Bevolkingsgroei wordt veroorzaakt door geboorte, sterfte en
(buitenlandse) migratie.
Levend geboren kinderen
Levend geboren kind
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Overledenen
Overledenen
Personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Buitenlandse migratie
Buitenlandse migratie
Heeft betrekking op personen die zich in Nederland vestigen (immigratie) of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen (emigratie).
Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.