Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Transacties Institutionele sectoren Perioden Overheidsuitgaven (mln euro)
Totaal overheidsuitgaven Overheid 2024 1e kwartaal* 113.379
Totaal overheidsuitgaven Centrale overheid 2024 1e kwartaal* 74.470
Totaal overheidsuitgaven Rijksoverheid 2024 1e kwartaal* 72.380
Totaal overheidsuitgaven Overige centrale overheid 2024 1e kwartaal* 9.599
Totaal overheidsuitgaven Lokale overheid 2024 1e kwartaal* 33.683
Totaal overheidsuitgaven Gemeenten 2024 1e kwartaal* 19.630
Totaal overheidsuitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2024 1e kwartaal* 3.207
Totaal overheidsuitgaven Provincies 2024 1e kwartaal* 1.815
Totaal overheidsuitgaven Waterschappen 2024 1e kwartaal* 1.295
Totaal overheidsuitgaven Overige lokale overheden 2024 1e kwartaal* 11.824
Totaal overheidsuitgaven Socialezekerheidsfondsen 2024 1e kwartaal* 42.970
P2 Intermediair verbruik Overheid 2024 1e kwartaal* 16.996
P2 Intermediair verbruik Centrale overheid 2024 1e kwartaal* 6.877
P2 Intermediair verbruik Rijksoverheid 2024 1e kwartaal* 4.058
P2 Intermediair verbruik Overige centrale overheid 2024 1e kwartaal* 2.819
P2 Intermediair verbruik Lokale overheid 2024 1e kwartaal* 9.357
P2 Intermediair verbruik Gemeenten 2024 1e kwartaal* 4.855
P2 Intermediair verbruik Gemeenschappelijke regelingen 2024 1e kwartaal* 809
P2 Intermediair verbruik Provincies 2024 1e kwartaal* 399
P2 Intermediair verbruik Waterschappen 2024 1e kwartaal* 377
P2 Intermediair verbruik Overige lokale overheden 2024 1e kwartaal* 2.917
P2 Intermediair verbruik Socialezekerheidsfondsen 2024 1e kwartaal* 762
D1 Beloning van werknemers Overheid 2024 1e kwartaal* 21.430
D1 Beloning van werknemers Centrale overheid 2024 1e kwartaal* 8.283
D1 Beloning van werknemers Rijksoverheid 2024 1e kwartaal* 4.891
D1 Beloning van werknemers Overige centrale overheid 2024 1e kwartaal* 3.392
D1 Beloning van werknemers Lokale overheid 2024 1e kwartaal* 12.669
D1 Beloning van werknemers Gemeenten 2024 1e kwartaal* 3.349
D1 Beloning van werknemers Gemeenschappelijke regelingen 2024 1e kwartaal* 1.244
D1 Beloning van werknemers Provincies 2024 1e kwartaal* 285
D1 Beloning van werknemers Waterschappen 2024 1e kwartaal* 263
D1 Beloning van werknemers Overige lokale overheden 2024 1e kwartaal* 7.528
D1 Beloning van werknemers Socialezekerheidsfondsen 2024 1e kwartaal* 478
D41 Rente conform nationale rekeningen Overheid 2024 1e kwartaal* 2.011
D41 Rente conform nationale rekeningen Centrale overheid 2024 1e kwartaal* 2.306
D41 Rente conform nationale rekeningen Rijksoverheid 2024 1e kwartaal* 2.346
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige centrale overheid 2024 1e kwartaal* 86
D41 Rente conform nationale rekeningen Lokale overheid 2024 1e kwartaal* 302
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenten 2024 1e kwartaal* 198
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenschappelijke regelingen 2024 1e kwartaal* 16
D41 Rente conform nationale rekeningen Provincies 2024 1e kwartaal* 4
D41 Rente conform nationale rekeningen Waterschappen 2024 1e kwartaal* 45
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige lokale overheden 2024 1e kwartaal* 51
D41 Rente conform nationale rekeningen Socialezekerheidsfondsen 2024 1e kwartaal* 37
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overheid 2024 1e kwartaal* 56.464
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Centrale overheid 2024 1e kwartaal* 10.257
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Rijksoverheid 2024 1e kwartaal* 9.617
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige centrale overheid 2024 1e kwartaal* 640
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Lokale overheid 2024 1e kwartaal* 5.729
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenten 2024 1e kwartaal* 4.667
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenschappelijke regelingen 2024 1e kwartaal* 605
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Provincies 2024 1e kwartaal* 15
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Waterschappen 2024 1e kwartaal* 13
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige lokale overheden 2024 1e kwartaal* 429
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Socialezekerheidsfondsen 2024 1e kwartaal* 40.478
D62 Sociale uitkeringen Overheid 2024 1e kwartaal* 27.675
D62 Sociale uitkeringen Centrale overheid 2024 1e kwartaal* 7.039
D62 Sociale uitkeringen Rijksoverheid 2024 1e kwartaal* 6.693
D62 Sociale uitkeringen Overige centrale overheid 2024 1e kwartaal* 346
D62 Sociale uitkeringen Lokale overheid 2024 1e kwartaal* 2.359
D62 Sociale uitkeringen Gemeenten 2024 1e kwartaal* 1.594
D62 Sociale uitkeringen Gemeenschappelijke regelingen 2024 1e kwartaal* 308
D62 Sociale uitkeringen Provincies 2024 1e kwartaal* 15
D62 Sociale uitkeringen Waterschappen 2024 1e kwartaal* 13
D62 Sociale uitkeringen Overige lokale overheden 2024 1e kwartaal* 429
D62 Sociale uitkeringen Socialezekerheidsfondsen 2024 1e kwartaal* 18.277
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Overheid 2024 1e kwartaal* 28.789
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Centrale overheid 2024 1e kwartaal* 3.218
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Rijksoverheid 2024 1e kwartaal* 2.924
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Overige centrale overheid 2024 1e kwartaal* 294
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Lokale overheid 2024 1e kwartaal* 3.370
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Gemeenten 2024 1e kwartaal* 3.073
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Gemeenschappelijke regelingen 2024 1e kwartaal* 297
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Provincies 2024 1e kwartaal* 0
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Waterschappen 2024 1e kwartaal* 0
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Overige lokale overheden 2024 1e kwartaal* 0
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Socialezekerheidsfondsen 2024 1e kwartaal* 22.201
D3 Subsidies Overheid 2024 1e kwartaal* 3.021
D3 Subsidies Centrale overheid 2024 1e kwartaal* 1.984
D3 Subsidies Rijksoverheid 2024 1e kwartaal* 1.675
D3 Subsidies Overige centrale overheid 2024 1e kwartaal* 309
D3 Subsidies Lokale overheid 2024 1e kwartaal* 493
D3 Subsidies Gemeenten 2024 1e kwartaal* 162
D3 Subsidies Gemeenschappelijke regelingen 2024 1e kwartaal* 78
D3 Subsidies Provincies 2024 1e kwartaal* 252
D3 Subsidies Waterschappen 2024 1e kwartaal* 1
D3 Subsidies Overige lokale overheden 2024 1e kwartaal* 0
D3 Subsidies Socialezekerheidsfondsen 2024 1e kwartaal* 544
D31 Subsidies productgebonden Overheid 2024 1e kwartaal* 183
D31 Subsidies productgebonden Centrale overheid 2024 1e kwartaal* 170
D31 Subsidies productgebonden Rijksoverheid 2024 1e kwartaal* 170
D31 Subsidies productgebonden Overige centrale overheid 2024 1e kwartaal* 0
D31 Subsidies productgebonden Lokale overheid 2024 1e kwartaal* 13
D31 Subsidies productgebonden Gemeenten 2024 1e kwartaal* 13
D31 Subsidies productgebonden Gemeenschappelijke regelingen 2024 1e kwartaal* 0
D31 Subsidies productgebonden Provincies 2024 1e kwartaal* 0
D31 Subsidies productgebonden Waterschappen 2024 1e kwartaal* 0
D31 Subsidies productgebonden Overige lokale overheden 2024 1e kwartaal* 0
D31 Subsidies productgebonden Socialezekerheidsfondsen 2024 1e kwartaal* 0
D39 Subsidies niet-productgebonden Overheid 2024 1e kwartaal* 2.838
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven van de sector overheid. De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2021 de status definitief. De kwartalen van 2022 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2022 hebben de status definitief. De cijfers van 2023 en 2024 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2024:
Cijfers over het eerste kwartaal van 2024 zijn beschikbaar.
De cijfers over de kwartalen van 2021 en het jaar 2022 zijn nu definitief.
In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Overheidsuitgaven
De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven.
Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken.