Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Bedrijfskenmerken (SBI 2008) Perioden Ziekteverzuimpercentage (%)
A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal* 5,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 2024 1e kwartaal* 3,6
B Delfstoffenwinning 2024 1e kwartaal* 4,7
B-F Nijverheid en energie 2024 1e kwartaal* 5,9
C Industrie 2024 1e kwartaal* 6,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2024 1e kwartaal* 6,2
17-18 Papier- en grafische industrie 2024 1e kwartaal* 6,9
19-22 Raffinaderijen en chemie 2024 1e kwartaal* 6,5
24-30, 33 Metaal-elektro industrie 2024 1e kwartaal* 5,6
D Energievoorziening 2024 1e kwartaal* 5,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2024 1e kwartaal* 7,3
F Bouwnijverheid 2024 1e kwartaal* 4,8
G-N Commerciële dienstverlening 2024 1e kwartaal* 4,6
G Handel 2024 1e kwartaal* 4,9
45 Autohandel en -reparatie 2024 1e kwartaal* 4,4
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2024 1e kwartaal* 4,9
47 Detailhandel (niet in auto's) 2024 1e kwartaal* 5,0
H Vervoer en opslag 2024 1e kwartaal* 6,4
49 Vervoer over land 2024 1e kwartaal* 6,4
I Horeca 2024 1e kwartaal* 3,5
J Informatie en communicatie 2024 1e kwartaal* 4,0
K Financiële dienstverlening 2024 1e kwartaal* 4,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2024 1e kwartaal* 4,2
M Specialistische zakelijke diensten 2024 1e kwartaal* 3,6
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2024 1e kwartaal* 4,9
812 Schoonmaakbedrijven 2024 1e kwartaal* 7,7
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2024 1e kwartaal* 6,9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2024 1e kwartaal* 6,5
P Onderwijs 2024 1e kwartaal* 6,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2024 1e kwartaal* 7,8
86 Gezondheidszorg 2024 1e kwartaal* 6,4
861 Ziekenhuizen 2024 1e kwartaal* 7,0
87 Verpleging en zorg met overnachting 2024 1e kwartaal* 9,1
88 Welzijnszorg zonder overnachting 2024 1e kwartaal* 8,4
R Cultuur, sport en recreatie 2024 1e kwartaal* 4,9
S Overige dienstverlening 2024 1e kwartaal* 4,7
1 tot 10 werkzame personen 2024 1e kwartaal* 2,5
10 tot 100 werkzame personen 2024 1e kwartaal* 4,8
100 of meer werkzame personen 2024 1e kwartaal* 6,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het ziekteverzuimpercentage van particuliere bedrijven en de overheid in Nederland, ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte.

Het ziekteverzuimpercentage wordt uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- bedrijfssector (SBI 2008);
- bedrijfstak/branches (SBI 2008);
- bedrijfsklasse (SBI 2008) en
- bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1e kwartaal 1996.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2024 zijn voorlopig, cijfers tot en met 2023 zijn definitief.

Wijzigingen per 14 juni 2024:
De voorlopige cijfers van het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd en de cijfers van 2023 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers van het 2e kwartaal 2024 worden in september 2024 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Ziekteverzuimpercentage
Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode.
Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.