19 duizend personen minder in bijstand in 2019

© Hollandse Hoogte
Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2019 met 19 duizend afgenomen. Eind 2019 kwam het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd hierdoor op 413 duizend. In 2019 is het aantal bijstandsgerechtigden voornamelijk gedaald onder personen jonger dan 45 jaar. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

 

Personen1) met een bijstandsuitkering
Jaar  Personen met bijstand (X 1 000) (verandering t.o.v. jaar eerder (x 1 000))
ultimo december200926
ultimo december201026
ultimo december201111
ultimo december201213
ultimo december201332
ultimo december201421
ultimo december201515
ultimo december201616
ultimo december2017-8
ultimo december2018-24
ultimo december2019-19
1) tot de AOW-leeftijd

In de jaren 2009–2016 steeg het aantal personen in de bijstand jaarlijks. De totale stijging in die periode bedroeg 160 duizend. In de jaren 2017–2019 is het aantal bijstandsgerechtigden elk jaar afgenomen, in totaal met 51 duizend. De grootste daling deed zich voor in 2018 en bedroeg 24 duizend.

Voornamelijk daling onder personen jonger dan 45 jaar

In 2019 is het aantal bijstandsgerechtigden voornamelijk gedaald onder personen jonger dan 45 jaar. Bij de jongeren tot 27 jaar ging het om 5 duizend, 13 procent van het aantal bijstandsgerechtigden in deze leeftijdsgroep. De daling bij de 27- tot 45-jarigen bedroeg 13 duizend, 8 procent.

Het aantal 45-plussers in de bijstand nam met minder dan 1 procent af. Zij hebben waarschijnlijk minder kansen op de arbeidsmarkt, waardoor zij eerder en/of langer een beroep op de bijstand moeten doen. Verder speelt de jaarlijkse verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd mee. Bijstandsontvangers die tegen de AOW-leeftijd aanzitten, moeten daardoor langer wachten voordat zij de bijstand kunnen verruilen voor pensioen. Met ingang van 2019 is de AOW-leeftijd met vier maanden verhoogd tot 66 jaar en vier maanden. 

Personen met een bijstandsuitkering
Jaar  45 jaar tot AOW-leeftijd (verandering t.o.v. jaar eerder (x 1 000))27 tot 45 jaar (verandering t.o.v. jaar eerder (x 1 000))Jonger dan 27 jaar (verandering t.o.v. jaar eerder (x 1 000))
ultimo december2014128,50,2
ultimo december201510,30,93,8
ultimo december20169,40,36,1
ultimo december20173,6-9,6-1,7
ultimo december2018-1,7-16,2-6,5
ultimo december2019-1,1-13,2-5,1

Daling bijstand ongeacht migratieachtergrond

In 2019 is de bijstandsafhankelijkheid gedaald bij zowel personen met een Nederlandse als met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Dit is het tweede jaar op rij dat er minder bijstandsgerechtigden zijn in alle drie de groepen. Het aantal bijstandsontvangers met een Nederlandse of westerse achtergrond daalt al voor het vierde achtereenvolgende jaar. Dat de daling onder de bijstandsontvangers met een niet-westerse achtergrond later op gang is gekomen, is vooral toe te schrijven aan de instroom van personen met een Syrische achtergrond in de bijstand de afgelopen jaren. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning kunnen een beroep doen op bijstand indien zij onvoldoende inkomen of vermogen hebben.

Personen1) met een bijstandsuitkering
Jaar  Nederlandse achtergrond (migratieachtergrond (x 1 000))Westerse migratieachtergrond (migratieachtergrond (x 1 000))Niet-westerse migratieachtergrond (migratieachtergrond (x 1 000))
ultimo december201471,812
ultimo december20150,60,114,2
ultimo december2016-1,7-0,918,5
ultimo december2017-7,9-2,42,7
ultimo december2018-10,9-2,6-10,9
ultimo december2019-6-1,3-11,7
1) tot de AOW-leeftijd

Van de eerste drie kwartalen van 2019 zijn de bijstandsinstroom en –uitstroom bekend. Hieruit blijkt dat 4,7 duizend personen met Syrië als geboorteland, de bijstand instroomden. De uitstroom bedroeg 7,5 duizend. Ook onder personen, geboren in andere, recente vluchtelingenlanden was de uitstroom groter dan de instroom. Ter vergelijking: in dezelfde periode van 2018 stroomden 5,6 duizend Syriërs de bijstand in en 6,9 duizend eruit.

In- en uitstroom bijstand, geboorteland, jan-sep 20191)
GeboortelandInstroom (x 1 000)Uitstroom (x 1 000)
Nederland37,241,4
Syrië4,77,5
Irak1,31,6
Afghanistan0,91,1
Eritrea11,9
Somalië11,5
Overige landen19,423,1
1) tot de AOW-leeftijd