Uitgaven bijzondere bijstand 2010 - 2018

Hand waarin geld ligt. Briefje van 5 euro en een munt 1 euro
In 2018 is door gemeenten in totaal 546 miljoen euro aan bijzondere bijstand uitgegeven.
Bij onvoldoende inkomen of vermogen kan men een beroep doen op bijzondere bijstand om bepaalde noodzakelijke kosten te betalen die niet op een andere manier worden vergoed. Dit staat los van het recht op een algemene bijstandsuitkering, en kan ook worden gebruikt door mensen die het minimumloon verdienen of afhankelijk zijn van een AOW-uitkering.

Artikel van het CBS verschenen op 18 februari 2020 als webartikel in ESB.