Vooral minder bijstandsgerechtigden onder de 45 jaar

Handen die kleingeld in een portemonnee doen
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Eind juni 2019 hadden 426 duizend personen tot de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering. Dit zijn er 21 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral bij de leeftijdsgroepen jonger dan 27 jaar en 27 tot 45 jaar ligt het aantal personen met een bijstandsuitkering lager. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Eind juni waren er voor het zevende kwartaal op rij minder bijstandsontvangers dan een jaar eerder. Het verschil was met 21 duizend wat kleiner dan in de drie voorgaande kwartalen. Aan het eind van elk van die kwartalen bedroeg het jaar-op-jaarverschil 24 duizend personen.

Personen met een bijstandsuitkering1)
JaarKwartalen (verandering t.o.v. jaar eerder (x 1 000))
20141e kwartaal30
20142e kwartaal28
20143e kwartaal24
20144e kwartaal21
20151e kwartaal17
20152e kwartaal13
20153e kwartaal13
20154e kwartaal15
20161e kwartaal17
20162e kwartaal18
20163e kwartaal18
20164e kwartaal16
20171e kwartaal13
20172e kwartaal8
20173e kwartaal1
20174e kwartaal-8
20181e kwartaal-16
20182e kwartaal-20
20183e kwartaal-24
20184e kwartaal-24
20191e kwartaal-24
20192e kwartaal-21
1)tot de AOW-leeftijd

Aantal 45-plussers met bijstand minst afgenomen

In alle leeftijdsgroepen is het aantal bijstandsontvangers tussen juni 2019 en juni 2018 minder geworden. Onder de 45-plussers was het verschil het kleinst, namelijk iets meer dan duizend personen. In de jongere leeftijdsgroepen was het verschil met een jaar eerder groter. Het aantal jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering lag 5,4 duizend lager, oftewel 12 procent. Bij de leeftijdsgroep 27 tot 45 jaar was dit 15 duizend (9 procent).

Bij 27- tot 45-jarigen ligt het aantal bijstandsgerechtigden nu tien kwartalen lager dan een jaar eerder. Voor de jongeren tot 27 jaar is dat zeven kwartalen het geval. Bij de 45-plussers is dat nog korter, namelijk vier kwartalen. Bovendien is het verschil, zowel absoluut als relatief, kleiner. Bij de 45-plussers speelt de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd een rol. Hierdoor stromen de oudsten uit deze groep later uit in de AOW dan hun leeftijdgenoten van een jaar eerder. Met ingang van 2019 is de AOW-leeftijd met vier maanden verhoogd tot 66 jaar en vier maanden. Door deze verhoging zijn er in het eerste kwartaal van 2019 geen personen uitgestroomd vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd.

Personen met een bijstandsuitkering naar leeftijd
JaarKwartaal45 jaar tot AOW-leeftijd (verandering t.o.v. jaar eerder (x 1 000))27 tot 45 jaar (verandering t.o.v. jaar eerder (x 1 000))Jonger dan 27 jaar (verandering t.o.v. jaar eerder (x 1 000))
20141e kwartaal12,515,12,4
20142e kwartaal12,813,41,5
20143e kwartaal12,510,80,7
20144e kwartaal12,08,50,2
20151e kwartaal11,84,9-0,2
20152e kwartaal10,52,2-0,2
20153e kwartaal10,20,82,3
20154e kwartaal10,30,93,8
20161e kwartaal11,01,54,1
20162e kwartaal10,91,55,2
20163e kwartaal10,41,76,2
20164e kwartaal9,40,36,1
20171e kwartaal8,7-1,05,4
20172e kwartaal7,2-3,13,8
20173e kwartaal5,8-6,11,3
20174e kwartaal3,6-9,6-1,7
20181e kwartaal1,6-13,2-4,6
20182e kwartaal0,1-14,7-5,6
20183e kwartaal-1,3-15,6-6,5
20184e kwartaal-1,7-16,2-6,5
20191e kwartaal-1,9-15,9-6,1
20192e kwartaal-1,1-14,9-5,4

Minder personen in de bijstand, zowel met als zonder migratieachtergrond

Tussen juni 2018 en juni 2019 is zowel het aantal bijstandsontvangers met een Nederlandse achtergrond als met westerse of niet-westerse migratieachtergrond afgenomen met respectievelijk 8 duizend, 2 duizend en 12 duizend. Relatief gezien gaat het om dezelfde orde van grootte: steeds rond de 5 procent minder. Voor het zesde kwartaal op rij zijn er nu minder bijstandsgerechtigden, ongeacht hun achtergrond.

Personen met een bijstandsuitkering1)
JaarKwartalenNederlandse achtergrond (verandering t.o.v. jaar eerder (x 1 000))Westerse migratieachtergrond (verandering t.o.v. jaar eerder (x 1 000))Niet-westerse migratieachtergrond (verandering t.o.v. jaar eerder (x 1 000))
20141e kwartaal13,63,513,0
20142e kwartaal11,73,013,0
20143e kwartaal9,42,412,2
20144e kwartaal7,01,812,0
20151e kwartaal3,91,011,6
20152e kwartaal1,60,410,6
20153e kwartaal0,90,312,0
20154e kwartaal0,60,114,2
20161e kwartaal1,0-0,115,6
20162e kwartaal0,5-0,217,4
20163e kwartaal0,1-0,518,7
20164e kwartaal-1,7-0,918,5
20171e kwartaal-3,2-1,417,7
20172e kwartaal-4,4-1,714,0
20173e kwartaal-5,8-1,98,9
20174e kwartaal-7,9-2,42,7
20181e kwartaal-10,1-2,9-3,2
20182e kwartaal-11,1-2,9-6,4
20183e kwartaal-11,2-2,8-9,6
20184e kwartaal-10,9-2,6-10,9
20191e kwartaal-9,7-2,5-11,7
20192e kwartaal-7,9-1,9-11,8
1)tot de AOW-leeftijd

Grotere uitstroom dan instroom van personen uit recente immigratielanden

De verandering van het aantal bijstandsontvangers is het saldo van degenen die de bijstand instromen en degenen die de regeling verlaten. In het eerste kwartaal van 2019 stroomden in totaal, dus ongeacht geboorteland, iets meer personen de bijstand uit dan erin.

De uitstroom bedroeg bijna 25 duizend personen, de instroom bijna 24 duizend. Een grotere uitstroom dan instroom was ook zichtbaar bij personen die zijn geboren in recente immigratielanden zoals Syrië, Eritrea en Somalië. In het eerste kwartaal van dit jaar verlieten bijvoorbeeld 2,2 duizend Syriërs de bijstand tegenover een instroom van 1,7 duizend.
Bij degenen die in Nederland zijn geboren was de uitstroom juist iets kleiner dan de instroom: 13,5 duizend versus 13,8 duizend. Dit hangt deels samen met de eerder genoemde verhoging van de AOW-leeftijd.

In- en uitstroom bijstand1) naar geboorteland, 1e kwartaal 2019
 Instroom (x 1 000)Uitstroom (x 1 000)
Nederland13,813,5
Syrië1,72,2
Irak0,50,5
Afghanistan0,30,3
Eritrea0,40,6
Somalië0,30,5
Overige landen6,87,2
1)tot de AOW-leeftijd

De uitkomsten in het nieuwsbericht hebben betrekking op het aantal personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet. In 2019 is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar en vier maanden, in 2018 was deze precies 66 jaar.
Bijstand wordt verleend aan huishoudens. Dit kunnen alleenstaanden zijn of paren, met of zonder kinderen. Ingeval bijstand wordt verstrekt aan een paar, worden beide partners apart meegeteld als bijstandsgerechtigden.