Zoekresultaten

557 resultaten voor keyword:bijstand
557 resultaten voor keyword:bijstand

Pagina 1 van 23

Voor het eerst sinds 2009 minder bijstandskinderen

Eind 2017 woonde bijna 7 procent van alle minderjarige kinderen in een bijstandsgezin. Dat zijn 228 duizend minderjarige kinderen, bijna 3 duizend minder dan in 2016. Alleenstaande moeder aan het...

Artikelen

Meer personen in de bijstand

In het derde kwartaal van 2016 nam het aantal bijstandsontvangers toe met 22 duizend ten opzichte van een jaar eerder.

Artikelen

BUS-E vervolg monitor alleenstaande ouders

Een onderzoek over de mate waarin een specifieke groep alleenstaande ouders een beroep deed op de (bijzondere) bijstand.

Cijfers

Maatwerktabellen voor Kinderen in Tel, 2009

Maatwerktabellen over personen en huishoudens naar verschillende leeftijdsgroepen, gemeente en viercijferige postcode op het gebied van bevolking, sterfte, kinderen, bijstand en werkzoekenden....

Cijfers

Interactief dashboard voor gemeenten december 2017

Interactief dashboard voor gemeenten over de sociale zekerheid

Cijfers

Tabellen kinderen in Tel 2011 en 2012

Maatwerktabellen over personen en huishoudens naar verschillende leeftijdsgroepen, gemeente en viercijferige postcode op het gebied van bevolking, sterfte, kinderen, bijstand en werkzoekenden....

Cijfers
Cijfers

Standen Bbz juni 2015-2017

Deze tabellen bevatten cijfers over het aantal huishoudens met Bbz (levensonderhoud).

Cijfers

Uitstromers uit bijstand door baan per regio

Aantal uitstromers uit de bijstand dat een baan heeft gevonden, naar arbeidsmarktregio, 1e helft 20181

Cijfers

Bijstand en bijstandsduur in gemeente Utrecht, 2015-2016

Bijstandspopulatie in de gemeente Utrecht met daarvan achtergrondkenmerken en de duur van de bijstandsuitkering.

Cijfers

Bijstand en re-integratie

Cijfers over (kenmerken van) bijstandsontvangers in uw gemeente. Het doel van het onderzoek is met name om te kijken hoe het de personen die op een bepaald moment bijstand ontvingen, vergaat.

Overig

Standen en stromen van bijstandsuitkeringen per gemeente, 1999-2014

Deze tabel bevat per jaar en per gemeente het aantal toekenningen van nieuwe bijstandsuitkeringen (instroom) en het aantal beëindigingen van lopende bijstandsuitkeringen (uitstroom), evenals de stand...

Cijfers

Langdurige werkloosheid neemt toe en treft vooral 45-plussers

Het aantal mensen dat een jaar of langer werkloos is, is vorig jaar verder toegenomen, tot 273 duizend. Vooral 45-plussers zijn langdurig werkloos en hebben gedurende langere tijd een WW- of...

Artikelen
Artikelen

Uitstroom uit de bijstand naar werk

Sociaal-economische trends, 2e kwartaal 2006

Artikelen

WW en bijstand tijdens crisis en herstel

Sociaal Bestek, februari 2012

Artikelen

Aantal bijstandsuitkeringen vrijwel gelijk

Eind juni 2012 werden 319 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt. Dit zijn er ruim duizend meer dan een kwartaal eerder.

Artikelen

Personen met een bijstandsuitkering apr. '16 - mrt. '17

Cijfers over het saldo van het aantal instromers in de bijstand en aantal uitstromers uit de bijstand naar geboorteland.

Cijfers

Personen met een startende bijstandsuitkering in 2008

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een tabel samengesteld over personen met een startende bijstandsuitkering in 2008. Van hen is vastgesteld of zij in de afgelopen...

Cijfers

Bijstand groeit minder snel

In het 3e kwartaal van 2017 nam het aantal personen tot de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering toe met 6 duizend

Artikelen
Artikelen