PBL/CBS Regionale prognose 2019–2050 Belangrijkste uitkomsten

Mensen in drukke winkelstraat
© Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen
In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends worden de cijfers van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose voor 2019–2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) gepresenteerd. Dit gebeurt per COROP-gebied en gemeente, naar gemeentegrootte en voor tien grootste gemeenten apart.

Het aantal inwoners van Nederland zal tot 2035 naar verwachting toenemen tot 18,3 miljoen, een toename van 1 miljoen vergeleken met 2018. Volgens de nieuwe PBL/CBS Regionale prognose wordt het grootste deel van deze bevolkingsgroei verwacht in de grote en middelgrote steden. Diverse randgemeenten rondom de grote steden groeien naar verwachting het sterkst. Tegelijk zal 1 op de 5 gemeenten te maken krijgen met bevolkingskrimp. Deze gemeenten liggen meestal aan de rand van Nederland en zullen naar verwachting sterker vergrijzen dan de steden.

Ook het aantal huishoudens neemt toe, en naar verhouding sneller dan de bevolking doordat de huishoudens gemiddeld kleiner worden. De regionale prognose beschrijft de meest waarschijnlijke toekomstige regionale ontwikkeling van bevolking en huishoudens. Omdat de cijfers met onzekerheden zijn omgeven, zijn er onzekerheidsintervallen rond de uitkomsten van de regionale prognose opgesteld. Het blijkt dat ook als de bevolkingsgroei lager is dan verwacht, de grote steden nog steeds zullen groeien. Kleinere gemeenten aan de randen van het land zullen als de bevolkingsgroei hoger is naar verwachting nog steeds krimpen of vrijwel gelijk blijven in bevolkingsomvang.