Zoekresultaten

45 resultaten voor keyword:bedrijvendynamiek
45 resultaten voor keyword:bedrijvendynamiek

Pagina 2 van 2

In 10 jaar 28 duizend bedrijven met personeel failliet

In de afgelopen tien jaar gingen bijna 28 duizend bedrijven met werknemers failliet. Dat trof ongeveer 422 duizend personen.

Artikelen

Meer bedrijfsvestigingen met minimaal 10 werkenden

Het aantal bedrijfsvestigingen met 10 of meer werkzame personen is sinds 2010 met 8 procent toegenomen tot 77 duizend

Artikelen

Bedrijfsvestigingen per COROP-regio en naar bedrijfstak

Interactieve kaartem van bedrijfsvestigingen per COROP-gebied en naar bedrijfstak

Artikelen

Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2017

Een overzicht van arbeidsmarkttransities een analyse van de ongelijkheid op de arbeidsmarkt.

Publicaties

Digitalisering drukt stempel op bedrijvenlandschap

Het Nederlandse bedrijvenlandschap is in tien jaar sterk veranderd.

Artikelen

Op meeste boerderijen geen bedrijfsopvolger

Op de meeste boerderijen met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder staat geen bedrijfsopvolger klaar

Artikelen

Minder bedrijven te boek als landbouwbedrijf

Nieuwe informatie biedt mogelijkheid bedrijven met landbouwactiviteiten en landbouwbedrijven te scheiden.

Artikelen

Handel in diensten met het buitenland groeit sterk

De Nederlandse handel in diensten met het buitenland is tussen 2014 en 2015 fors toegenomen.

Artikelen

Nederlandse export meer gericht op niet-EU-landen

Nederlandse bedrijven exporteren steeds meer naar landen buiten de Europese Unie.

Artikelen

Meeste landbouwvestigingen in Westland

Westland, Den Haag en Noordoostpolder tekenen voor de meeste vestigingen in de landbouw.

Artikelen

Aantal faillissementen daalt aanzienlijk

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is aanzienlijk gedaald in maart 2016

Artikelen

6 duizend snelle groeiers

In het Nederlandse bedrijfsleven is één op de tien bedrijven (met tien of meer werknemers) een snelle groeier.

Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2016, eerste kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. Deze monitor ondersteunt het publieke debat over de...

Publicaties

163 duizend nieuwe bedrijven opgericht in 2015

Bijna 163 duizend bedrijven openden in 2015 voor het eerst hun deuren, terwijl bijna 100 duizend bedrijven definitief de werkzaamheden staakten.

Artikelen

Gevarieerder winkelaanbod in veel winkelcentra

In 2012 hadden de vijftien winkelcentra met het meest gevarieerde winkelaanbod gemiddeld 63,3 winkelsoorten. Dit waren er 1,5 winkelsoorten meer dan in 2008. In 2004 waren dit nog 64,8 soorten.

Artikelen

Bedrijvendynamiek tijdens de financiële crisis

Dit is een bijdrage over de dynamiek in omzet, internationale handel en werkzame personen bij commerciële bedrijven in de crisisperiode van 2007 tot 2011. Om meer inzicht in deze dynamiek te krijgen,...

Artikelen

Bedrijvendynamiek van internationale en Nederlandse bedrijven

Bijdrage over de bedrijvendynamiek van Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Voor de periode 2007-2010 zijn de geboortes en sterftes in kaart gebracht. Ook is er gekeken naar de verschillen in...

Artikelen

Winkelcentra steeds minder divers

Het aantal verschillende soorten winkels dat in een winkelcentrum te vinden is, neemt af.

Artikelen
Artikelen
Artikelen