Bedrijvendynamiek van internationale en Nederlandse bedrijven

Bijdrage over de bedrijvendynamiek van Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Voor de periode 2007-2010 zijn de geboortes en sterftes in kaart gebracht. Ook is er gekeken naar de verschillen in overlevingskansen tussen Nederlandse bedrijven en bedrijven in buitenlandse handen. De analyses zijn uitgesplitst naar bedrijfsomvang, bedrijfstak, eigendom en internationale handel.

In de dynamiek van Nederlandse en buitenlandse bedrijven zijn duidelijke verschillen te zien. Zo worden er meer Nederlandse bedrijven geboren dan bedrijven in buitenlands eigendom. Bovendien zijn de nationale bedrijven bij aanvang een stuk kleiner in bedrijfsomvang. Buitenlandse bedrijven zijn kleiner in aantal, maar groter qua omvang. Daarnaast worden er nog steeds meer Nederlandse bedrijven geboren dan er sterven, waardoor het aantal Nederlandse bedrijven toeneemt. Hoewel het aantal bedrijven in buitenlands eigendom ook blijft toenemen, is er toch sprake van een negatief groeisaldo in 2009 en 2010. Dit is het gevolg van de fusie- en overnametrend van Nederlandse bedrijven door bedrijven in buitenlandse handen.

Van alle bedrijven die in 2007 werden opgericht, is 60 procent na 5 jaar nog actief. Bedrijven die gestart zijn in de bouw of industrie hebben de hoogste kans op overleven, terwijl deze kans in de detailhandel het kleinst is. Internationalisering heeft een positieve invloed op de overlevingskans van bedrijven. Dankzij hun grotere bedrijfsomvang en internationale oriëntatie, hebben buitenlandse bedrijven een hogere kans op overleven dan Nederlandse bedrijven. Internationale handel blijkt één van de belangrijkste verklarende variabelen voor de overlevingskans te zijn. Bedrijven die meteen vanaf hun geboorte starten met internationale handel, hebben meer kans op overleving dan bedrijven die niet handelen.