Meeste landbouwvestigingen in Westland

22-4-2016 07:00
In 2015 telde de gemeente Westland ruim 1 650 landbouwvestigingen, 1 100 vestigingen in de land- en tuinbouw en 550 dienstverlenende bedrijven. Deze laatste zijn bijvoorbeeld loonbedrijven die machines en arbeid leveren voor de werkzaamheden in de tuinbouw. Den Haag telt bijna 1 500 landbouwvestigingen, voor het leeuwendeel dienstverlenende bedrijven.

In alle andere gemeenten uit de top-tien van gemeenten met de meeste landbouwvestigingen domineren de land- en tuinbouwvestigingen. In deze gemeenten is driekwart van de bedrijfsvestigingen terug te vinden in de land- en tuinbouw. De Noordoostpolder telt na Westland de meeste land- en tuinbouwvestigingen (935).

Top-10 gemeenten met meeste bedrijfsvestigingen in de Landbouw, 2015