163 duizend nieuwe bedrijven opgericht in 2015

© ANP

Bijna 163 duizend bedrijven openden in 2015 voor het eerst hun deuren, terwijl bijna 100 duizend bedrijven definitief de werkzaamheden staakten. Het totale aantal bedrijven in Nederland steeg op jaarbasis met bijna 5 procent naar ruim anderhalf miljoen. De groei zit vooral bij kleine bedrijven: bij veruit de meeste bedrijven in Nederland (1,2 miljoen) werkt niet meer dan één persoon. Dat meldt CBS.

Het aantal bedrijven nam vorig jaar in elk kwartaal toe. Aan het begin van het derde kwartaal waren er voor het eerst meer dan anderhalf miljoen bedrijven in Nederland. Dit aantal nam in de laatste twee kwartalen met 30 duizend toe tot ongeveer 1,54 miljoen bedrijven op 1 januari van dit jaar. In de zakelijke dienstverlening is bijna een kwart van de bedrijven actief. Deze sector is daarmee qua bedrijvenaantal het grootst.

Aantal bedrijven in Nederland

Meer starters dan stoppers

In het afgelopen jaar zijn er met de nieuwe aanwas van bijna 163 duizend twee procent meer bedrijven opgericht dan een jaar eerder. In de detailhandel bijvoorbeeld werden 15 duizend nieuwe bedrijven opgericht. Ruim 8 duizend daarvan waren webwinkels. In de horeca verrezen vorig jaar 5 280 nieuwe bedrijven, maar binnen die sector nam het aantal nieuwe cafés af. Café-eigenaren hebben het zwaar, meldde CBS al eerder.

Het aantal startende bedrijven in 2015 is onder andere fors toegenomen binnen de zorg. Of, en zo ja in welke mate, de op 1jan 2015 ingegane zorgwetgeving hierop invloed heeft gehad kan niet uit deze cijfers worden afgeleid. In de sector zakelijke dienstverlening werden vorig jaar met ruim 40 duizend starters  de meeste bedrijven opgericht.

In totaal zijn er in 2015 zo’n 99 680 bedrijven opgeheven. Hiermee lag het aantal opheffingen voor het eerst sinds 2010 weer onder de 100 duizend. In het tweede kwartaal was het aantal opheffingen met 22 500 stoppers het laagst. Al vanaf de start van de meting in 2007 zijn er elk kwartaal meer bedrijven gestart dan opgeheven.

Aantal oprichtingen en opheffingen van bedrijven

Veel MKB en dienstverlening

Aan het begin van dit jaar bestond bijna de gehele bedrijvenpopulatie uit het midden- en kleinbedrijf (MKB). Daarvan hebben ongeveer 1,2 miljoen bedrijven één werkzame persoon. Slechts zo’n 3 duizend bedrijven vallen onder het grootbedrijf, wat minder dan één procent is van de totale Nederlandse bedrijvenpopulatie.

Bedrijvenpopulatie naar sector