6 duizend snelle groeiers

© ANP

In het Nederlandse bedrijfsleven is één op de tien bedrijven (met tien of meer werknemers) een snelle groeier. In totaal ging het in 2014 om bijna 6 duizend bedrijven. Het aantal werknemers bij deze bedrijven is tussen 2011 en 2014 met gemiddeld 21 procent per jaar toegenomen. Snelle groeiers zijn vooral terug te vinden binnen de handel en de zakelijke dienstverlening. Dit meldt CBS in de Internationaliseringsmonitor.

Het aantal snelle groeiers is in vergelijking met 2010 licht afgenomen, met zo’n 8 procent. In verhouding tot het totale aantal overlevende bedrijven is het aandeel echter gelijk gebleven. In totaal waren er in de onderzochte periode 54 duizend overlevende bedrijven met tien werknemers of meer. Gemiddeld nam het aantal werknemers bij al deze bedrijven jaarlijks met 6 procent af.

Om aangemerkt te worden als snelle groeier moet een bedrijf bij start van de groeimeting minimaal tien werknemers hebben en moet het aantal werknemers in drie opeenvolgende jaren gemiddeld met 10 procent of meer zijn gestegen. Binnen de groep snelle groeiers waren er ruim 400 zogeheten ‘gazellen’. Dat zijn snelle groeiers die niet ouder zijn dan vijf jaar.

Aantal snelle groeiers in het Nederlandse bedrijfsleven

Aantal werknemers van snelle groeiers met 286 duizend toegenomen

Bij de snelle groeiers is het aantal werknemers in de periode 2011-2014 in totaal met ruim 286 duizend toegenomen. Het ging hierbij niet uitsluitend om autonome groei. Ongeveer 17 procent van de snelle groeiers heeft namelijk een ander bedrijf overgenomen, vaak inclusief (een gedeelte van) de bijbehorende werknemers. Exclusief overnames nam het aantal werknemers van snelle groeiers tussen 2011-2014 met ruim 217 duizend toe.

Bij de gazellen nam het aantal werknemers tussen 2011 en 2014 toe met bijna 15 duizend. Dit is meer dan een verdubbeling.

Toename aantal werknemers bij snelle groeiers met en zonder overname

Snelle groeiers vaak in handel of zakelijke dienstverlening

Eén op de vier snelle groeiers in 2014 was actief in de handel. Daarnaast was zo’n 14 procent actief in de sector verhuur en overige zakelijke diensten en ruim 13 procent in de industrie. Er waren maar weinig snelle groeiers te vinden in de sector vervoer en opslag (7 procent) en de bouwnijverheid (4 procent).

Bij de gazellen is dit beeld grotendeels gelijk. Het aandeel gazellen dat actief is de sector verhuur en overige zakelijke diensten  is echter groter dan bij de snelle groeiers en het aandeel dat actief is in de industrie is kleiner.

Snelle groeiers naar sector