Digitalisering drukt stempel op bedrijvenlandschap

© ANP
Het Nederlandse bedrijvenlandschap is in tien jaar sterk veranderd. Er zijn bijvoorbeeld minder winkels, internetcafés, drukkerijen en kroegen in het straatbeeld terug te vinden dan in 2007. Daar kwamen met name webwinkels, ICT-bedrijven en managementadviesbureaus voor terug. Regionaal zijn er grote verschillen. Dat meldt het CBS op basis van analyses van bestaande cijfers na vragen van WNL.

Het aantal bedrijven in Nederland is tussen 2007 en 2017 toegenomen van 686 duizend in 2007 naar 1,03 miljoen in 2017. Daarvan zijn bijna 785 duizend bedrijven met één werkzame persoon, bijna 82 procent meer dan in 2007. Het aantal bedrijven met meer dan één werkzame persoon is in tien jaar iets afgenomen.

Bedrijven
 1 werkzaam persoonMeer dan 1 werkzaam persoon
2007431595254420
2017784645248535

Sterkste dalers

Er zijn ruim 22 procent minder drukkerijen dan tien jaar geleden. Dit jaar zijn er 3 150 drukkerijen, tegen 4 040 in 2007. Het aantal groothandels in ICT-apparatuur ligt in 2017 19 procent lager. Er zijn bovendien een derde minder belhuizen en internetcafés.

Het aantal verhuurders van woningen, kantoren, winkels e.d. daalde tussen 2007 en 2017 met 2 380, dit is ruim 26 procent. Aan de daling is vorig jaar met de oplevende economie en woningmarkt een einde gekomen.

Er zijn ruim 18 procent minder cafés dan tien jaar geleden. Dit jaar zijn er 9 660 cafés, tegen 11 830 in 2007. Het aantal fysieke winkelvestigingen daalde eveneens, met meer dan 4 procent. Het aantal online winkels vervijfvoudigde juist ruim, meldt het CBS vandaag.

Sterkste dalers, 2007-2017
 Mutatie
Winkels: oa. kleding, bloemen, antiek-4280
Verhuur onroerend goed-2380
Cafés-2170
Groothandel in ICT apparatuur-1320
Winkels overige huishoudwaren-1320
Winkels in recreatieartikelen-900
Drukkerijen-890
Elektronicawinkels-805
Groothandel in landbouwproducten-800
Telecom.: internetcafés, belhuizen-400

Adviesbureau sterkste stijger

Dat het aantal bedrijven in tien jaar toch zo hard is gestegen, heeft deels te maken met een grote toename van het aantal bureaus dat is gespecialiseerd in managementadvies, accountancy en administratie. Het aantal managementadviesbureaus is in tien jaar bijvoorbeeld met ruim 63 duizend toegenomen naar bijna 109 duizend.

Ook de aanwas van ICT-dienstverleners en bedrijven in de bouw was fors en verdubbelde ruim in tien jaar: het aantal ICT-dienstverleners steeg van bijna 27 duizend naar bijna 56 duizend bedrijven. Een overgroot deel van die bedrijven is een bedrijf met één werkzaam persoon . Dat geldt ook voor de al eerder genoemde webwinkels.

Veranderend bedrijvenlandschap

De verschuivingen in het bedrijvenlandschap kunnen onder andere bekeken worden in het licht van toenemende digitalisering, bijvoorbeeld de ruime vervijfvoudiging van het aantal webwinkels. Er is bovendien een duidelijke verschuiving te zien naar bedrijven met slechts één werkzame persoon. In de bouw is bijvoorbeeld het aantal bedrijven met meerdere werkzame personen met 450 gedaald. Het totale aantal bedrijven in de bouw steeg echter wel, met ruim 26 duizend.

Regionale verschillen

Per provincie zijn er duidelijke verschillen in de ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen tussen 2007 en 2017. Een bedrijf kan meerdere vestigingen hebben.
De grootste toename van het aantal bedrijfsvestigingen vond plaats in Flevoland: daar steeg het aantal vestigingen met meer dan 58 procent. In Limburg was de stijging beperkt: 28,3 procent.

Flevoland is de enige provincie waar winkels en cafés bij zijn gekomen. Limburg is de provincie waar met name cafés zijn verdwenen. 355 van de 1 560 cafés (23 procent) verdwenen uit het straatbeeld. Er kwamen wel veel restaurants voor in de plaats. Daarvan zijn er in Limburg een kwart meer dan tien jaar geleden.

Groei bedrijfsvestigingen, 2007-2017
 Toename
Flevoland58,31
Utrecht55,72
Noord-Holland51,18
Zuid-Holland48,48
Gelderland43,54
Overijssel43,12
Noord-Brabant40,98
Groningen38,72
Friesland38,06
Zeeland36,22
Drenthe33,59
Limburg28,13