Aantal faillissementen daalt aanzienlijk

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is aanzienlijk gedaald. In maart 2016 zijn er 93 faillissementen minder uitgesproken dan in februari, meldt CBS. Deze daling volgt op een halfjaar van bijna onafgebroken stijgingen. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel.

 

Trend onduidelijk

Het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een dalende trend en bereikte het aantal faillissementen in augustus 2015 het laagste niveau sinds oktober 2008. Vervolgens liep het aantal faillissementen zes maanden lang bijna onafgebroken op. In maart daalde het aantal faillissementen echter weer, tot net iets onder het niveau van oktober 2015. De trend sinds augustus 2015 is onduidelijk. Het aantal faillissementen in de eerste drie maanden is wel een vijfde lager dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Meeste faillissementen in handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er 436 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) in maart 2016 failliet verklaard. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel, namelijk 94. Bij de financiële instellingen kwam het aantal faillissementen uit op 72. De handel en de financiële dienstverlening behoren tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien zijn de meeste bedrijven failliet verklaard in de horeca.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), naar bedrijfstak, maart 2016
 aantal
Handel94
Financiële instellingen72
Specialistische zakelijke diensten (o.a. advisering en onderzoek)56
Bouwnijverheid42
Industrie34
Verhuur; overige zakelijke diensten23
Vervoer & opslag21
Horeca20
Gezondheids- & welzijnszorg19
Verhuur; handel van onroerend goed16
Informatie & communicatie14
Cultuur, sport en recreatie5

 

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.