Internationaliseringsmonitor 2016, eerste kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. Deze monitor ondersteunt het publieke debat over de internationalisering met feiten en inzichten. In deze editie staat de levensloop en dynamiek van bedrijven centraal.

Internationaliseringsmonitor 2016, eerste kwartaal

Verschillende dimensies van bedrijvendynamiek komen hierbij aan bod; starters, stoppers, born globals, snelle groeiers en gazellen. Speciale aandacht wordt hierbij besteed aan de rol die internationalisering heeft op deze dynamiek, zoals het hebben van internationale handel of het zijn van een multinational.

Enkele bevindingen in deze editie:

  • Begin 2016 telde Nederland ruim anderhalf miljoen bedrijven. Nooit eerder waren dat er zo veel.
  • In 2014 zijn er bijna 108 duizend nieuwe bedrijven opgericht die behoren tot het Nederlandse bedrijfsleven. Ongeveer 8 procent hiervan was een zogenaamde ‘born global’.
  • Van de bedrijven met internationale handel in het eerste volledige jaar van bedrijf (born globals) is ongeveer 85 procent na drie jaar nog steeds actief. Van de bedrijven die in het eerste jaar geen handel drijven, beëindigt ruim de helft binnen drie jaar alle activiteiten.
  • Ongeveer 1 procent van de Nederlandse import en export komt voor rekening van ’born globals’, ofwel bedrijven die binnen 1 jaar na oprichting beginnen met handel in goederen.
  • Het Nederlandse bedrijfsleven telt 5 á 6 duizend snelgroeiende bedrijven. Dat is ongeveer 10 procent van de totale bedrijvenpopulatie met 10 werknemers of meer.
  • Het aantal werknemers van snelgroeiende bedrijven groeit tussen 2007 en 2014 elk jaar met gemiddeld 21 procent.
  • Van de bijna 130 duizend bedrijven die in 2007 gestart zijn, bestond 43 procent nog op 1 januari 2015.
  • Tussen 2007 en 2014 zijn er in Nederland 900 duizend bedrijven gestart. Bij 1 op de 7 starters was er tenminste één eigenaar met een niet-Nederlandse nationaliteit.
  • De meeste startende ondernemers met een niet-Nederlandse nationaliteit hebben de Marokkaanse of Turkse nationaliteit.