Zoekresultaten

65 resultaten voor keyword:afval
65 resultaten voor keyword:afval

Pagina 1 van 3

Opbrengst gemeentelijke heffingen volgend jaar boven de 9 miljard

De opbrengst van de gemeentelijke heffingen groeit naar verwachting in 2016 met 2,3 procent tot meer dan 9 miljard euro. Vijf jaar geleden inden gemeente nog 8 miljard aan heffingen. Van de drie...

Artikelen
Artikelen

Het meten en toewijzing van milieudruk

Dit rapport bespreekt de mogelijkheden om de effecten van circulariteit te meten.

Cijfers

Gescheiden inzameling van kunststofafval neemt fors toe

De hoeveelheid kunststofafval die gescheiden wordt ingezameld is toegenomen van 6 miljoen kilogram in 2006 tot 13 miljoen kilogram in 2008 Dat is meer dan een verdubbeling.

Artikelen
Overig

Openbaar gereinigd

In 1938 was het ophalen van het huisvuil in de meeste grote gemeenten goed geregeld. In dat jaar bestonden reinigingsdiensten in vrijwel alle gemeenten met 5 duizend inwoners of meer. Deze...

Artikelen

De circulaire economie

Feiten op een rij over de circulaire economie van Nederland.

Artikelen
Artikelen

Materiaalstromen in Nederland, 2014-2016

In dit rapport worden de cijfers en afgeleide indicatoren met betrekking tot de circulaire economie op basis van de Materiaalmonitor 2014-2016 gepresenteerd.

Publicaties

Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak (SBI 2008)

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar soort Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008

Cijfers

Vooronderzoek Inzet Secundaire Materialen

Verkenning naar het gebruik van secundaire (gerecyclede) materialen in het productieproces.

Cijfers

CBS brengt elektronisch afval Europese landen in kaart

CBS ontwierp samen met United Nations University in opdracht van de EU een methode om elektronisch afval te meten.

Artikelen

Bijna 2 procent meer bedrijfs- en industrieafval in 2021

De hoeveelheid afval die de industrie produceert is in 2021 vergeleken met een jaar eerder met 1,9 procent gestegen naar 13,6 miljoen ton.

Artikelen
Artikelen

Grootste toename huishoudelijk afval in bijna 25 jaar

In 2020 werd 9,1 miljard kilogram huishoudelijk afval ingezameld, 521 kilogram per inwoner. Dit was een jaar eerder nog iets minder dan 8,5 miljard kilogram (492 kilogram per inwoner). Hiermee is...

Artikelen

Factsheet UDC Zwolle

Factsheet met cijfers, grafieken en kaartjes over de regio Zwolle,

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Minder huishoudelijk afval en meer plastic ingezameld

In 2009 hebben de Nederlandse gemeenten per inwoner 556 kilogram huishoudelijk afval ingezameld. Dat is 1 procent minder dan in 2008.

Artikelen

Voorraden in de maatschappij grondstoffenbasis voor een circulaire economie

Rapport in het kader van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023.

Artikelen

Meeste afval per inwoner in minst stedelijke gemeenten

Nederlandse gemeenten zamelden in 2018 gemiddeld 494 kilogram huishoudelijk afval per inwoner in. De Waddengemeenten en enkele Zeeuwse kustplaatsen, met relatief veel toeristen ten opzichte van het...

Artikelen
Artikelen