Uitbreiding Materiaalmonitor met voorraden

Haalbaarheidsonderzoek naar het bepalen van de fysieke (kilo) voorraden aan consumptiegoederen en investeringen (de urban mine) in Nederland.
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken is onderzocht met welke methoden en welke databronnen een statistiek gemaakt kan worden over de fysieke (kilo) voorraden (de urban mine) die in Nederland aanwezig zijn. Het gaat om duurzame consumptiegoederen, gebouwen en infrastructuur. In deze haalbaarheidsstudie wordt, aan de hand van enkele voorbeelden, een inschatting gemaakt van de mogelijkheden om de totale voorraden te bepalen. De data wordt aangepast aan de Materiaalmonitor, waardoor de “stromen” uit de Materiaalmonitor gerelateerd kunnen worden aan de voorraden in onze economie. Indien beschikbaar wordt ook data over de samenstelling van goederen gepresenteerd. Dit alles biedt informatie over het potentieel aan materialen dat in de toekomst vrijkomt (als afval) en herwonnen zou kunnen worden.