Bijna 2 procent meer bedrijfs- en industrieafval in 2021

Buitenkant van afvalenergiebedrijf
© ANP / Ramon van Flymen
De hoeveelheid afval die de industrie produceert is in 2021 vergeleken met een jaar eerder met 1,9 procent gestegen naar 13,6 miljoen ton. Dit is de eerste stijging na 2017. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS

Afval industrie, naar bedrijfstak
JaartalVoedings- en genotmiddelenindustrie (mln ton)Metaalproducten (mln ton)Raffinaderijen en chemie (mln ton)Papier- en grafische industrie (mln ton)Overige industrie (mln ton)Hout- en bouwmaterialenindustrie (mln ton)Textiel-, kleding-, lederindustrie (mln ton)
20128,22,11,40,80,60,90,1
20138,32,01,10,80,60,80,1
20148,22,01,20,80,60,80,0
20158,32,01,20,80,60,80,0
20168,52,01,20,80,60,70,0
20178,72,21,30,80,70,70,0
20188,72,11,20,80,60,70,1
20198,32,01,10,80,60,70,1
20208,31,91,10,80,50,60,1
20218,32,01,10,80,60,60,1

Het grootste deel van het bedrijfsafval (60 procent) was in 2021 afkomstig uit de voedings- en genotmiddelenindustrie. Die produceerde ongeveer 8,2 miljoen ton aan bedrijfsval. De hoeveelheid afval in deze bedrijfstak is vorig jaar nauwelijks gestegen (0,6 procent).

Het afval uit de voedings- en genotmiddelenindustrie bestaat vooral uit organisch afval en wordt bijna volledig hergebruikt. Het wordt vergist, dient als meststof en reststoffen worden doorverkocht als veevoeder. Denk daarbij aan bierbostel uit de bierindustrie, schroot dat overblijft bij de productie van olie uit zaden of reststoffen uit de suikerindustrie.

Toename afval uit papier-, olie- en basismetaalindustrie

Buiten het afval uit de voedings- en genotmiddelenindustrie was er vorig jaar nog 5,3 miljoen ton aan afval bij overige bedrijfstakken van de industrie; een stijging van bijna 4 procent ten opzichte van 2020. De stijging was vooral te zien bij de papier-, de olie- en de basismetaalindustrie.

Van dit afval kon ongeveer 91 procent opnieuw gebruikt worden. Bijvoorbeeld door het verbranden met energieterugwinning (15 procent) of door recycling (76 procent). Het percentage van dit afval dat wordt hergebruikt schommelt al jaren rond de 90 procent.

Groei afval van de industrie blijft achter bij stijging productie

De productie van de industrie is de afgelopen jaren meer gestegen dan de hoeveelheid aan afval die daarbij vrijkomt. Wanneer de omvang van het afval die van de groei van de productie niet meer volgt, spreekt men van een zogenoemde ontkoppeling. Dit komt vooral doordat bedrijfssectoren die over het algemeen minder afval produceren een grotere ontwikkeling doormaken.

Ontwikkeling productie en afval industrie
JaartalProductie (2015=100)Productie afval (2015=100)
201299,40103,60
201398,40101,40
201499,4099,66
2015100,00100,00
2016103,00101,93
2017106,30105,74
2018109,00102,98
2019108,5098,97
2020104,3096,41
2021*114,0098,22
*Voorlopige cijfers

Afval van energieopwekking stijgt door gebruik van kolen

Buiten de industrie en nijverheid komt ook afval vrij bij de bedrijfstak energievoorziening. Dat zijn met name bodem- en vliegassen. Doordat er de afgelopen jaren minder kolen werden ingezet voor het opwekken van elektriciteit, daalden de afvalstoffen in deze bedrijfstak sterk. Vooral tussen 2017 en 2019 was er een afname te zien.

In 2021 is er weer wat meer steenkool ingezet dan in het voorgaande jaar. De afvalproductie nam vorig jaar ten opzichte van 2020 dan ook weer toe; met 32 procent naar 586 duizend ton. Reststoffen uit de energievoorziening vinden een nuttige toepassing in de cement- en betonindustrie.

Afvalstoffen uit elektriciteitscentrales ¹⁾
JaartalNuttige toepassingen (mln ton)Overige toepassingen (mln ton)
20121,310,04
20131,300,04
20141,650,01
20152,070,02
20161,990,06
20171,920,06
20181,480,06
20191,030,05
20200,430,02
2021*0,570,02
* voorlopige cijfers ¹⁾ Afval van bedrijven met 1 of meer werkzame personen ²⁾ Het overige afval wordt veelal gestort of verbrand