Herziening materiaalmonitor 2014, 2016, 2018 en update 2020

Over deze publicatie

De revisie van de materiaalmonitor is onderdeel van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023. Dit werkprogramma is een samenwerkingsverband van verschillende kennisinstituten onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL heeft aan het CBS gevraagd om een aantal onderzoeken in het kader van dit werkprogramma uit te voeren. Dit onderzoek betreft de revisie van de materiaalmonitoren met cijfers over de jaren 2014, 2016 en 2018. Voor de even jaren 2010 tot en met 2018 zijn, in opdracht van EZK en I&W, al eerder materiaalmonitoren door het CBS samengesteld. Naar aanleiding van nieuwe inzichten en veranderde brondata zijn de cijfers van de materiaalmonitoren voor de jaren 2014, 2016 en 2018 gereviseerd. Daarnaast is voor de ICER 2023 de materiaalmonitor voor verslagjaar 2020 samengesteld. De materiaalmonitor 2020 is consistent met de gereviseerde materiaalmonitoren voor de jaren 2014, 2016 en 2018. Dit rapport geeft een overzicht van de doorgevoerde verbeteringen in de materiaalmonitor.