Zoekresultaten

65 resultaten voor keyword:afval
65 resultaten voor keyword:afval

Pagina 2 van 3

Uitbreiding Materiaalmonitor met voorraden

Haalbaarheidsstudie naar fysieke voorraden (urban mine) in onze economie

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Materiaalmonitor 2010, 2016 en 2018

In de Materiaalmonitor worden de fysieke materiaalstromen van, naar en binnen de Nederlandse economie weergegeven.

Cijfers

Nauwelijks meer afval, beter gescheiden

Nederlandse gemeenten zamelden in 2018 8,5 miljard kilogram huishoudelijk afval in, 494 kilo per inwoner. Daarvan was 206 kilogram gemengd restafval en 288 kilogram gescheiden ingezameld afval. De...

Artikelen

Milieurekeningen 2005

De publicatie Milieurekeningen 2005 beschrijft de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: luchtvervuiling, watervervuiling, afval, energie,...

Publicaties
Artikelen
Cijfers
Artikelen

27 miljoen euro aan goud in de afvalbak

In 2012 is voor 73 miljoen euro aan grondstoffen verloren gegaan, waarvan 27 miljoen euro aan goud.

Artikelen
Artikelen

Relatief meer huishoudelijk afval in minst verstedelijkte gebieden

In 2020 zamelden Nederlandse gemeenten gemiddeld 524 kilogram afval per inwoner in. In niet-stedelijke gemeenten wordt het meeste afval opgehaald, met name meer groente-, fruit- en tuinafval (gft)....

Artikelen

Overslag per gemeente in 2011, 2012 en 2013

Goederenoverslag per gemeente. Geloste en geladen goederen (per goederensoort) in tonnen en geloste en geladen zeecontainers in teu.

Cijfers

Afvalcijfers op een rij

Hoe hangen afvalcijfers uit verschillende bronnen met elkaar samen? Welke afvalcijfers zijn het meest geschikt zijn voor welk doel? Hier wordt voor afvalcijfers uit vier bronnen uiteengezet hoe ze...

Publicaties

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden 1993-2015*

Hoeveelheden afval die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld naar provincie, grootteklasse en stedelijkheid

Cijfers

Export van afval

Tabel met cijfers over de export van verschillende typen (recyclebaar) afval in de periode 2010-2018, uitgesplitst naar bestemmingsland.

Cijfers

Mikken op duurzaamheid

Milieumagazine, mei 2010

Artikelen

Bedrijfsafvalstoffen vrijgekomen bij de nijverheid, 1998

René Jolly en Paul Klein (September 2000)De hoeveelheid niet-gevaarlijk bedrijfsafval die bij de nijverheid vrijkomt, neemt sinds 1990 slechts langzaam toe met circa 1,5% per jaar. Deze toename...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 12 Verantwoorde consumptie en productie. In SDG 12 gaat het om het verminderen van afval, voedselverspilling en vervuiling, en om het zuiniger...

Overig

SDG 11.2 Leefomgeving

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 11 Duurzame steden en gemeenschappen: leefomgeving. In SDG 11.2 gaat het om de omgeving waarin gewoond en geleefd wordt. Het is erop gericht de...

Overig

SDG 11.2 Leefomgeving

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 11 Duurzame steden en gemeenschappen: leefomgeving. In SDG 11.2 gaat het om de omgeving waarin gewoond en geleefd wordt. Het is erop gericht de...

Overig
Artikelen