Zoekresultaten

63 resultaten voor keyword:afval
63 resultaten voor keyword:afval

Pagina 2 van 3

27 miljoen euro aan goud in de afvalbak

In 2012 is voor 73 miljoen euro aan grondstoffen verloren gegaan, waarvan 27 miljoen euro aan goud.

Artikelen

Nationale Energie Verkenning 2015

De Nationale Energie Verkenning (NEV) brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart.

Publicaties
Artikelen

Preventie van afval bij de industrie, 2000-2010

Bij de industrie kwam in 2010 14,4 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij. Er zou 6,8 miljoen ton meer afval zijn vrijgekomen als de hoeveelheid afval even hard was gegroeid als de toegevoegde waarde.

Artikelen
Artikelen

Minder huishoudelijk afval en meer plastic ingezameld

In 2009 hebben de Nederlandse gemeenten per inwoner 556 kilogram huishoudelijk afval ingezameld. Dat is 1 procent minder dan in 2008.

Artikelen

Meeste bedrijfsafval hergebruikt

In 2008 is 18,8 miljoen ton bedrijfsafval vrijgekomen. Bijna 17 miljoen ton, 90 procent, wordt hergebruikt of verbrand om energie te winnen.

Artikelen

Mikken op duurzaamheid

Milieumagazine, mei 2010

Artikelen

Gescheiden inzameling van kunststofafval neemt fors toe

De hoeveelheid kunststofafval die gescheiden wordt ingezameld is toegenomen van 6 miljoen kilogram in 2006 tot 13 miljoen kilogram in 2008 Dat is meer dan een verdubbeling.

Artikelen
Artikelen

Milieurekeningen 2005

De publicatie Milieurekeningen 2005 beschrijft de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: luchtvervuiling, watervervuiling, afval, energie,...

Publicaties
Artikelen
Artikelen

Openbaar gereinigd

In 1938 was het ophalen van het huisvuil in de meeste grote gemeenten goed geregeld. In dat jaar bestonden reinigingsdiensten in vrijwel alle gemeenten met 5 duizend inwoners of meer. Deze...

Artikelen

Bedrijfsafvalstoffen vrijgekomen bij de nijverheid, 1998

René Jolly en Paul Klein (September 2000)De hoeveelheid niet-gevaarlijk bedrijfsafval die bij de nijverheid vrijkomt, neemt sinds 1990 slechts langzaam toe met circa 1,5% per jaar. Deze toename...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen