Zoekresultaten

122 resultaten voor keyword:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
122 resultaten voor keyword:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Pagina 4 van 5

Opnieuw kleine daling werkloosheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in april 2011 uit op 392 duizend personen. Dat komt overeen met 5,0 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 17

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over:Arbeid en sociale zekerheid.

Artikelen

Werkloosheid licht gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in maart 2011 uit op 395 duizend personen. Dat komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Aan het werk met re-integratieondersteuning (driemeting)

Tabellen over het starten van een baan vanuit een uitkering of periode als niet-uitkeringsgerechtigde, met en zonder re-integratieondersteuning. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en...

Artikelen

Ouderen in de WW of WGA: werkhervatting en achtergrondkenmerken, 2006-2009   -  Onderzoek in het kader van de evaluatie van de IOW

Kenmerken van de potentiële populatie voor de Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW) Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Cijfers

Werkloosheid niet verder gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in februari 2011 uit op 400 duizend personen. Dat komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks in een gezamenlijk persbericht gegevens over de arbeidsmarkt. Het CBS publiceert over de werkloze beroepsbevolking en UWV...

Artikelen

Voor het eerst in meer dan drie jaar groei horecaverkopen

In het vierde kwartaal van 2010 was de omzet van de horeca 3,7 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is voor de helft te danken aan hogere prijzen en voor de helft aan een hoger volume van de...

Artikelen

Kleine daling werkloosheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in januari 2011 uit op 398 duizend personen. Dat komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Banen van werknemers in 2008 en 2009

Onderzoek naar banen van werknemers in 2008 en 2009 waarbij de banen worden uitgesplitst naar verschillende kenmerken.Opdrachtgever: UWV WERKbedrijf.

Cijfers

Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2010 verder opgelopen

De stijging van de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen was in 2010 naar verhouding even groot als de werkloosheidstoename bij autochtonen. In 2010 was 12,6 procent van de niet-westerse...

Artikelen

Werkloosheid verder gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in december 2010 uit op 401 duizend personen. Dat zijn er 8 duizend minder dan in november.

Artikelen

Werkloosheid vrijwel onveranderd

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in november 2010 uit op 409 duizend personen. Dat zijn er duizend minder dan in oktober.

Artikelen

Met re-integratieondersteuning op weg naar werk (2007)

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS (CBS-CvB) een rapportage gemaakt over de uitstroom naar regulier werk...

Artikelen

Opnieuw kleine daling werkloosheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in oktober 2010 uit op 410 duizend personen. Dat zijn er 2 duizend minder dan in september.

Artikelen

Tijdsbesteding van jongeren 2010

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS (CBS-CvB) cijfers berekend over de tijdsbesteding van jongeren in 2010...

Cijfers

Kleine afname werkloosheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in september 2010 uit op 412 duizend personen.

Artikelen

Nationale en internationale werkloosheidsdefinities

In de nationale berichtgeving over werkloosheid hanteert het CBS een afbakening van de werkloze beroepsbevolking die gebaseerd is op een minimale beschikbare werktijd van 12 uur per week. Dit is in...

Artikelen

Werkloosheid daalt voor de zesde maand op rij

In augustus 2010 waren er 386 duizend personen werkloos. De werkloosheid kent echter een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor kwam het aantal werklozen uit op 414 duizend. Dat zijn er 12...

Artikelen
Artikelen

Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning (definitieve cijfers 2008 en 2009)

Re-integratieondersteuning is een belangrijk instrument voor het vergroten van de arbeidsparticipatie van personen met een kleinere kans op werk. In dit kader heeft het ministerie van Sociale Zaken...

Cijfers

Statistisch Bulletin no. 34

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Inkomen en bestedingen.

Artikelen

Werkloosheid blijft afnemen

In juli 2010 waren 449 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,7 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Werkloosheid licht gedaald

In juni 2010 waren 441 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,9 procent.

Artikelen