Zoekresultaten

83 resultaten voor keyword:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
83 resultaten voor keyword:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Pagina 4 van 4

Maandelijkse cijfers over de werklozen en werkzoekenden van het CBS en het UWV WERKbedrijf

Het CBS publiceert over de werkloze beroepsbevolking en het UWV over de niet-werkende werkzoekenden. Tussen de cijfers van het CBS en UWV bestaat een overlap, maar er zijn ook verschillen. In dit...

Artikelen

Werkloosheid neemt verder toe

In de periode september-november 2009 waren gemiddeld 400 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,2 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 3,6 procent.

Artikelen

Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning, definitieve uitkomsten 2008.

Dit rapport beschrijft de definitieve uitkomsten over het aantal banen dat in 2008 werd gestart door personen met een uitkering of een inschrijving bij het CWI (nu UWV WERKbedrijf) als niet-werkende...

Artikelen

Tweemaal zoveel mensen ontslagen door crisis

In de eerste acht maanden van 2009 kregen 85 duizend mensen ontslag, tegen 44 duizend in dezelfde periode een jaar eerder.

Artikelen

Werkloosheid verder gestegen

In de periode juli-september 2009 waren gemiddeld 394 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,0 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 3,7 procent.

Artikelen

Helft Nederlanders heeft DigiD

Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders had op 1 juli 2008 een actieve DigiD.

Artikelen

Onderzoek Sluitende aanpak 2006; instroom in 2005 en langdurig geregistreerden (gemeentedomein)

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes...

Artikelen

CBS stopt met Enquête Werkgelegenheid en Lonen

Vanaf het derde kwartaal van 2006 hoeven 80 duizend bedrijven geen gegevens meer aan het CBS te leveren voor de Enquête Werkgelegenheid en Lonen. Het gaat vooral om bedrijven in het midden- en...

Artikelen