Werkloosheid neemt verder toe

  • In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer
  • Evenveel mannen als vrouwen werkloos
  • Bij UWV meer dan gemiddelde groei werkzoekenden tot 35 jaar
  • Aantal WW-uitkeringen stijgt verder

In de periode september-november 2009 waren gemiddeld 400 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,2 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 3,6 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal niet-werkende werkzoekenden tot 35 jaar sterk is toegenomen. Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in een jaar tijd toe met 133 duizend tot 297 duizend.

CBS en UWV publiceren voortaan maandelijks de belangrijkste uitkomsten over werkloosheid in een gezamenlijk persbericht. Het CBS publiceert daarmee de uitkomsten over de werkloze beroepsbevolking en UWV over niet-werkende werkzoekenden en WW-uitkeringen.

Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode september-november 2009 uit op 412 duizend personen, 9 duizend meer dan de vorige driemaandsperiode. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het overigens beter om de ontwikkeling over een wat langere periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar steeg de werkloosheid met gemiddeld ongeveer 10 duizend per maand.
In de periode september-november was het aantal werklozen 121 duizend hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. Onder mannen steeg het aantal werklozen met 70 duizend tot 201 duizend. Bij de vrouwen was de toename in een jaar tijd 51 duizend. Daarmee kwam het aantal werkloze vrouwen uit op 200 duizend, vrijwel gelijk aan het aantal werkloze mannen. Het werkloosheidspercentage is bij vrouwen echter nog altijd hoger dan bij mannen.

Sterkste groei werkzoekenden tot 35 jaar

Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) bij UWV WERKbedrijf nam in november 2009 toe met 7 duizend tot 501 duizend. Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal nww toe met 91 duizend. Dit is een toename van 22 procent. In alle leeftijdsgroepen was sprake van een toename. Bij de jongeren tot 25 jaar en de 25-35 jarigen was de toename met respectievelijk 58,7 procent en 45,8 procent het grootst.

Aantal WW-uitkeringen stijgt verder

Eind november komt het aantal lopende WW-uitkeringen uit op 297 duizend, dat is 133 duizend meer dan een jaar geleden. Een deel van de toename is toe te schrijven aan deeltijd-WW. In november kwamen er ruim 39 duizend nieuwe WW-uitkeringen bij en werden er bijna 32 duizend WW-uitkeringen beëindigd. Bijna de helft werd beëindigd vanwege werkhervatting.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.