Onderzoek Sluitende aanpak 2006; instroom in 2005 en langdurig geregistreerden (gemeentedomein)

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden. Dit artikel gaat in op de resultaten van deze zogeheten Sluitende aanpak voor mensen die in 2005 werkloos zijn geworden.