CBS stopt met Enquête Werkgelegenheid en Lonen

Vanaf het derde kwartaal van 2006 hoeven 80 duizend bedrijven geen gegevens meer aan het CBS te leveren voor de Enquête Werkgelegenheid en Lonen. Het gaat vooral om bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Het CBS ontvangt de gegevens voortaan uit de Polisadministratie van het UWV. Hiermee zorgen CBS en UWV voor verdere reductie van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

Walvisgegevens in plaats van enquête bij 80 duizend bedrijven

Tot nu toe verzamelde het CBS op kwartaalbasis met een eigen enquête gegevens over werknemers en lonen bij 80 000 bedrijven. Van de 80 000 bedrijven behoort ruim 95 procent tot het midden- en kleinbedrijf. Een groot deel van deze bedrijven schakelde daarvoor zijn salarisverwerker in, die het CBS de gegevens op elektronische wijze aanleverde. Een kleiner deel vulde papieren vragenlijsten in. In plaats van door enquêtering worden nu gegevens gebruikt die met het project Walvis binnen de overheid beschikbaar zijn gekomen.

Het afschaffen van de eigen enquêtering voor gegevens over werknemers en lonen is onderdeel van de CBS plannen om de administratieve lasten te reduceren. De administratieve lastendruk die het CBS het bedrijfsleven oplegt, bedraagt thans overigens slechts 0,15 procent van de totale administratieve lasten in de overheidssfeer.

Project Walvis en de Polisadministratie

De afschaffing van deze CBS-enquête is een uitvloeisel van het project Walvis. Walvis bestaat uit een aantal samenhangende wetten die zijn ingevoerd om de administratieve lasten te verlichten en de sociale-verzekeringswetten te vereenvoudigen.

Onderdeel van Walvis is de centrale levering van loongegevens aan de Belastingdienst en de introductie van de Polisadministratie bij het UWV. In de Polisadministratie worden gegevens opgeslagen die de werkgevers leveren via de loonaangifte. Het UWV beheert deze administratie. De gegevens in de Polisadministratie worden gebruikt bij het vaststellen van premies en uitkeringen van de werknemersverzekeringen (Ziektewet, WW, arbeidsgeschiktheidswetten).

Het is wettelijk vastgelegd dat de gegevens in de Polisadministraties ook beschikbaar worden gesteld aan andere publieke instanties, zoals de Belastingdienst en het CBS.

In de polisadministratie ontbreken enkele, voor de statistiek belangrijke gegevens, met name waar het gaat om de regionale verdeling van de werkgelegenheid. Het CBS zal deze gegevens op beperkte schaal bij grotere bedrijven met meerdere vestigingen over het land zelf blijven opvragen.