Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning, definitieve uitkomsten 2008.

Dit rapport beschrijft de definitieve uitkomsten over het aantal banen dat in 2008 werd gestart door personen met een uitkering of een inschrijving bij het CWI (nu UWV WERKbedrijf) als niet-werkende werkzoekende. Hierbij wordt gekeken hoe vaak er gelijktijdig of voorafgaand aan de start van de baan sprake was van re-integratieondersteuning, of de uitstroom naar werk volledig was, en hoe duurzaam personen aan het werk waren. Eerder dit jaar heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek (CBS-CvB) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) al voorlopige uitkomsten over dit onderwerp gepubliceerd.