Maandelijkse cijfers over de werklozen en werkzoekenden van het CBS en het UWV WERKbedrijf

Het CBS publiceert over de werkloze beroepsbevolking en het UWV over de niet-werkende werkzoekenden. Tussen de cijfers van het CBS en UWV bestaat een overlap, maar er zijn ook verschillen. In dit artikel wordt uitgelegd wat de verschillen tussen deze cijfers zijn en welke relatie er tussen bestaat.