Helft Nederlanders heeft DigiD

Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders had op 1 juli 2008 een actieve DigiD.

De Digitale inlogcode

DigiD is de digitale inlogcode van de Nederlandse overheid. Hiermee kunnen Nederlandse burgers zich via internet kenbaar maken bij een overheidsinstelling, zoals de Belastingdienst, het UWV en de gemeente, of bij een andere op DigiD aangesloten instelling, zoals een zorgverzekeraar. Op die manier kan iemand via internet belastingaangifte doen of een uitkering of toelage aanvragen.

DigiD-bezit naar leeftijd en geslacht, 1 juli 2008

DigiD-bezit naar leeftijd en geslacht, 1 juli 2008

Relatief veel Surinaamse vrouwen met DigiD

Van de volwassen autochtone bevolking had 54 procent een DigiD, van de volwassen allochtonen 45 procent.

De helft van alle DigiD-bezitters is vrouw. Opvallend is dat het aantal autochtone vrouwen dat een DigiD bezit kleiner is dan het aantal mannen. Dat geldt niet voor Surinaamse, Antilliaanse, Arubaanse en overige niet-westerse vrouwen: zij hebben vaker een DigiD dan mannen van deze herkomst.

DigiD-bezit naar herkomst en geslacht, 1 juli 2008

DigiD-bezit naar herkomst en geslacht, 1 juli 2008

65-jarige mannen vaker DigiD dan 20-jarigen

Het aandeel DigiD-bezitters onder 65-jarige mannen is groter dan bij 19- tot 25-jarige mannen. Deze piek wordt, evenals de piek rond het 18de levensjaar, veroorzaakt door het DigiD-gebruik voor leeftijdsafhankelijke wettelijke regelingen zoals de AOW en de Wet Studiefinanciering 2000.

Rik Schürmann

Bronnen: