Zoekresultaten

46 resultaten voor keyword:Nederlandse grootte-eenheid
46 resultaten voor keyword:Nederlandse grootte-eenheid

Pagina 2 van 2

Pot- en perkplantenbedrijven: verdubbeling opbrengsten

Vanaf 2000 is het aantal pot- en perkplantenbedrijven met 51 procent gedaald tot 826 bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de pot- en perkplantenbedrijven 2,0 duizend hectare landbouwgrond in...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Weer minder land- en tuinbouwbedrijven

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is in de periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2012 opnieuw gedaald, en kwam uit op 68,5 duizend. Per dag verdwenen er bijna 5 bedrijven. De boerenbedrijven...

Artikelen
Artikelen

Opengrondsgroentenbedrijven: aanzienlijke schaalvergroting

Vanaf 2000 is het aantal opengrondsgroentenbedrijven met 40 procent gedaald tot 1,0 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de opengrondsgroentenbedrijven 21 duizend hectare landbouwgrond in...

Artikelen

Vleeskuikenhouderij: stevige schaalvergroting

Vanaf 2000 is het aantal vleeskuikenbedrijven met 46 procent gedaald tot 428 bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de vleeskuikenbedrijven 8,7 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 32 procent...

Artikelen

Melkveebedrijven: aantal melkkoeien blijft vrij stabiel

Vanaf 2000 is het aantal melkveebedrijven met 27 procent gedaald tot 17 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de melkveebedrijven 830 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 2,2 procent...

Artikelen

Leghennenbedrijven: schaalvergroting zet door

Vanaf 2000 is het aantal leghennenbedrijven met 25 procent gedaald tot 697 bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de leghennenbedrijven 7,2 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 28 procent...

Artikelen
Artikelen

Grootste omzet in glastuinbouw

In 2013 waren er ruim 67 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. Die bedrijven hadden in dat jaar een totale potentiele omzet (standaardopbrengst) van ruim 21 miljard euro. De bijdrage van...

Artikelen
Artikelen

Zorgboerderij wint aan populariteit

In 2009 telde Nederland 707 zorgboerderijen. Dit waren er in 2003 nog 372. Op een zorgboerderij wordt zorg verleend aan personen met een zorgvraag, zoals kinderen, ouderen en mensen met een...

Artikelen

Bijna 22 duizend kleine boerderijen in 2009

In 2009 was 30 procent van alle land- en tuinbouwbedrijven in Nederland klein.

Artikelen
Artikelen