Zoekresultaten

44 resultaten voor keyword:Nederlandse grootte-eenheid
44 resultaten voor keyword:Nederlandse grootte-eenheid

Pagina 2 van 2

Akkerbouwgroentebedrijven: arbeidsproductiviteit fors toegenomen

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwgroentebedrijven met 24 procent gestegen tot 1,1 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de akkerbouwgroentebedrijven 49 duizend hectare landbouwgrond in...

Artikelen

Bloembollenbedrijven: veel minder arbeid

Vanaf 2000 is het aantal bloembollenbedrijven met 45 procent gedaald tot 656 bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de bloembollenbedrijven 22 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 4,1 procent...

Artikelen

Glastuinbouwbedrijf: doorsnee opbrengst in 12 jaar verdubbeld

Vanaf 2000 is het aantal glastuinbouwbedrijven met 56 procent gedaald tot 3,6 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de glastuinbouwbedrijven 13 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat...

Artikelen

Akkerbouwbedrijven: meer hectares per arbeidskracht

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwbedrijven met 18 procent gedaald tot 12 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de akkerbouwbedrijven 464 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 3,6...

Artikelen
Artikelen

Weer minder land- en tuinbouwbedrijven

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is in de periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2012 opnieuw gedaald, en kwam uit op 68,5 duizend. Per dag verdwenen er bijna 5 bedrijven. De boerenbedrijven...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Zorgboerderij wint aan populariteit

In 2009 telde Nederland 707 zorgboerderijen. Dit waren er in 2003 nog 372. Op een zorgboerderij wordt zorg verleend aan personen met een zorgvraag, zoals kinderen, ouderen en mensen met een...

Artikelen

Bijna 22 duizend kleine boerderijen in 2009

In 2009 was 30 procent van alle land- en tuinbouwbedrijven in Nederland klein.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen