Gespecialiseerde (boom)soortkweker

Een gespecialiseerde soortkweker is een teler waarvoor geldt dat ten minste 1/2 van de totale nge van boomkwekerijgewassen en vaste planten afkomstig van is een specifiek boomteeltgewas. De nge (Nederlandse Grootte-Eenheid) is een maat die  in de Landbouwtelling gehanteerd wordt voor de economische omvang van agrarische activiteiten.