Akkerbouwbedrijven: meer hectares per arbeidskracht

© ANP

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwbedrijven met 18 procent gedaald tot 12 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de akkerbouwbedrijven 464 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 3,6 procent minder is dan in 2000. In 2013 werd met één arbeidsjaareenheid 29 hectare grond bewerkt en 92 duizend euro standaardopbrengst gegenereerd. In 2000 was dit nog 25 hectare grond en 63 duizend euro standaardopbrengst. De hogere productiviteit leidde bij de akkerbouwers tot een 47 procent hogere standaardopbrengst per arbeidsjaar. De standaardopbrengst van de totale akkerbouwsector is in de periode 2000-2013 met 20 procent toegenomen.

Akkerbouwbedrijven,  totaal
akkerbouwg1 

Het doorsnee akkerbouwbedrijf

In 2013 had het gemiddelde akkerbouwbedrijf 38 hectare cultuurgrond, 18 procent meer dan in 2000. Deze groei resulteerde in een stijging van de gemiddelde standaardopbrengst met 46 procent. De ingezette arbeid is op een doorsnee akkerbouwbedrijf met 0,80 procent afgenomen.

Gemiddelden akkerbouwbedrijven

akkerbouwg2