Bijna 22 duizend kleine boerderijen in 2009

In 2009 was 30 procent van alle land- en tuinbouwbedrijven in Nederland klein. De 22 duizend kleine boerenbedrijven waren goed voor 2,7 procent van de landbouwproductie. Hiervoor gebruikten ze 8 procent van alle landbouwgrond. Dit is 150 duizend hectare en vergelijkbaar met het totaal landbouwareaal in Drenthe.

Kleine land- en tuinbouwbedrijven

Kleine land- en tuinbouwbedrijven

Drie op de tien bedrijven zijn klein

Kleine land- en tuinbouwbedrijven zijn bedrijven met een economische omvang tussen de 3 en 20 nge. De kleine boeren opereren doorgaans hobbymatig of zetten stappen in de richting van bedrijfsbeëindiging. Het gaat vooral om oudere ondernemers en ondernemers die naast hun landbouwactiviteiten er een andere inkomstenbron bij hebben. De ondernemers op kleine boerenbedrijven hebben onvoldoende landbouwactiviteiten om van te kunnen bestaan.

Grond op kleine land- en tuinbouwbedrijven

Grond op kleine land- en tuinbouwbedrijven

Veel grond, paarden en schapen

Op de kleine boerenbedrijven wordt 150 duizend hectare landbouwgrond gebruikt. Dit is voor een belangrijk deel grasland (55 procent). Verder verbouwen de kleine boeren snijmais (17 procent) en andere akkerbouwgewassen (27 procent). Op de resterende grond worden tuinbouwgewassen geteeld.

Op de kleine boerenbedrijven lopen naar verhouding veel schapen en paarden rond. Het gaat daarbij om 34 procent van alle schapen en 26 procent van alle paarden en pony’s op Nederlandse landbouwbedrijven.

Cor Pierik en Wim de Rooij

Bron: StatLine, Landbouw; economische omvang