Nederlandse grootte-eenheid

De nge komt overeen met het bruto saldo gedeeld door een bepaalde factor. (Hiermee wordt onder andere gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling in Nederland.) Het is een maat waarmee de economische omvang van agrarische activiteiten wordt weergegeven. De nge wordt per ha en per dier berekend. Hiermee kan de absolute bedrijfsomvang in nge van een bedrijf berekend worden.  Zo komt 1 ha wintertarwe overeen met 0,8 nge, terwijl een ha komkommers 133 nge is, één melkkoe levert 1,2 nge op en één vleesvarken 0,04 nge.