Grootte boomkwekers

Als maat voor de te verwachten toegevoegde waarde wordt in de landbouwtelling de Nederlandse grootte eenheid (nge) gebruikt. Op basis hiervan wordt de populatie boomkwekers in drie groepen onderverdeeld:

- kleine kwekerijen:             maximaal 40 nge aan boomteelt
- middelgrote kwekerijen:    tussen 40 en 100 nge aan boomteelt
- grote kwekerijen:              minimaal 100 nge aan boomteelt

Ruwweg geldt dat kleine kwekerijen werk hebben in de boomteelt voor maximaal één arbeidskracht, de middelgrote voor ongeveer twee arbeidskrachten en de grote voor minimaal drie arbeidskrachten.