Zoekresultaten

469 resultaten voor huishoudenssamenstelling
469 resultaten voor huishoudenssamenstelling

Pagina 4 van 19

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2020

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens

Cijfers

Kenniswerkers Kempengemeenten en omgeving, 2014-2017

Niet-Nederlandse kenniswerkers woonachtig in de Kempengemeenten en omgeving, 2014-2017 (15-66 jaar), naar div. kenmerken

Cijfers

Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2019

Aantal huishoudens en gemiddeld inkomen van particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens)

Cijfers

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2019

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens

Cijfers

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2020

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens, naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse.

Cijfers

Meeste Eritrese en Syrische asielzoekers uit 2015 wonen nu in Nederland

Van de mensen met een Syrische of Eritrese nationaliteit die in 2015 asiel aanvroegen in Nederland, woonden ruim 9 op de 10 eind juni 2021 zelfstandig in een Nederlandse gemeente.

Artikelen

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens

Cijfers

AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; samenstelling huishouden, 2004-2010

Aantal personen met AWBZ/WMO-gefinancierde zorg zonder verblijf en het aantal uren zorg naar type zorg, leeftijd en samenstelling huishouden

Cijfers

Dynamische koopkrachtontwikkeling

De ontwikkeling van de koopkracht van een persoon, berekend als de voor prijsverandering gecorrigeerde verandering van het gestandaardiseerde huishoudensinkomen.

Overig

Gemiddeld vermogen; huishoudens; kenmerken, 2002-2014

Gemiddeld vermogen naar kenmerken van het huishouden inkomensgroepen, huishoudenssamenstelling, leeftijd

Cijfers

Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari

Particuliere huishoudens op 1 januari naar samenstelling, grootte, leeftijd van de referentiepersoon en regio

Cijfers

Geboorte; kerncijfers

Kerncijfers over vruchtbaarheid, levend - en doodgeborenen en meerlingbevallingen naar geslachtsverhouding.

Cijfers

Statushouders provincie Noord-Brabant, 2014 - juli 2017

Dashboard waarin statushouders die zich in de periode 2014 tot juli 2017 hebben gevestigd in de provincie Noord-Brabant worden gevolgd op thema’s als onderwijs, inburgering, huishoudenssamenstelling...

Cijfers

Vermogensklassen; huishoudens, kenmerken, 2002-2014

Huishoudens naar klassen van het vermogen en kenmerken van het huishouden vermogensklassen, huishoudenssamenstelling, leeftijd

Cijfers

Laag en langdurig laag inkomen; part. huishoudens naar kenmerken, 2000-2014

Huishoudens met een laag of langdurig laag inkomen Voornaamste inkomensbron, samenstelling huishouden

Cijfers

Dynamische koopkrachtontwikkeling, 2001-2015

Dynamische koopkrachtontwikkeling Samenstelling huishouden en voornaamste inkomensbron

Cijfers

Doorstroming woningmarkt; startende en doorstromende huishoudens 2010-2011

Woningmarkt; startende en doorstromende huishoudens Eigendomsvorm, huishoudenssamenstelling, leeftijdklasse, inkomensklasse

Cijfers

Bonaire; Huishoudens met inkomen t.o.v. inkomensgrens

Bonaire; Particuliere huishoudens met waargenomen inkomen t.o.v. inkomensgrens naar huishoudenssamenstelling, 2017*

Cijfers

Huishoudens in bezit van bromfiets; huishoudkenmerken, 2010-2015

Huishoudens in bezit van bromfietsen, snorfietsen en brommobielen Huishoudenssamenstelling, gestandaardiseerd inkomen, stedelijkheid

Cijfers

Kernprognose 2022–2070: Door oorlog meer migranten naar Nederland

Dit artikel beschrijft de veronderstellingen over geboorte, sterfte en migratie en belangrijkste uitkomsten van de Kernprognose 2022-2070. Dit is een update van de Bevolkingsprognose 2020-2070.

Publicaties

Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken

Bestedingspatroon van huishoudens; bestedingsaandelen Bestedingscategorieën; huishoudenskenmerken

Cijfers

Huishoudens in koopwoningen in Zuid-Limburg, 2016

Huishoudens in een koopwoning naar wijk en buurt, WOZ-waarde, huishoudenstype en leeftijd in Limburg, 1 januari 2016

Cijfers

Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken

Bestedingspatroon van huishoudens; bestedingsaandelen Bestedingscategorieën; huishoudenskenmerken

Cijfers