Zoekresultaten

516 resultaten voor huishoudenssamenstelling
516 resultaten voor huishoudenssamenstelling

Pagina 4 van 21

AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; samenstelling huishouden, 2004-2010

Aantal personen met AWBZ/WMO-gefinancierde zorg zonder verblijf en het aantal uren zorg naar type zorg, leeftijd en samenstelling huishouden

Cijfers

Recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag, 2015-2019

Tabellen over recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag in 2015-2019, uitgesplitst naar besteedbaar huishoudensinkomen, huishoudenssamenstelling en deeltijdfactor.

Cijfers

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht en leeftijd, 1 januari

Cijfers

Jeugdbescherming en de toeslagenaffaire

In dit onderzoek is op verzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) onderzocht of gezinnen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire disproportioneel in aanraking zijn gekomen...

Publicaties

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2021

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens, naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron,...

Cijfers

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2020

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens, naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron,...

Cijfers

Steeds meer statushouders hebben betaald werk

Het aantal statushouders met betaald werk is in 2022 toegenomen, vergeleken met het jaar ervoor. Van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had 45 procent medio 2022 een baan.

Artikelen

Gemiddeld vermogen; huishoudens; kenmerken, 2002-2014

Gemiddeld vermogen naar kenmerken van het huishouden inkomensgroepen, huishoudenssamenstelling, leeftijd

Cijfers

Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2020

Aantal particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) in aandachtsgroepen met betrekking tot het woonbeleid naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron, en...

Cijfers

Laag en langdurig laag inkomen; part. huishoudens naar kenmerken, 2000-2014

Huishoudens met een laag of langdurig laag inkomen Voornaamste inkomensbron, samenstelling huishouden

Cijfers

Statushouders provincie Noord-Brabant, 2014 - juli 2017

Dashboard waarin statushouders die zich in de periode 2014 tot juli 2017 hebben gevestigd in de provincie Noord-Brabant worden gevolgd op thema’s als onderwijs, inburgering, huishoudenssamenstelling...

Cijfers

Vermogensklassen; huishoudens, kenmerken, 2002-2014

Huishoudens naar klassen van het vermogen en kenmerken van het huishouden vermogensklassen, huishoudenssamenstelling, leeftijd

Cijfers

Dynamische koopkrachtontwikkeling, 2001-2015

Dynamische koopkrachtontwikkeling Samenstelling huishouden en voornaamste inkomensbron

Cijfers

Gegevens per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021

Aantal woningen en utiliteit met gebruiksoppervlak, aantallen inwoners naar particulier en institutioneel huishouden per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021. Daarnaast is het drinkwatergebruik...

Cijfers

Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2020

Aantal huishoudens en gemiddeld inkomen van particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron, migratieachtergrond,...

Cijfers

Doorstroming woningmarkt; startende en doorstromende huishoudens 2010-2011

Woningmarkt; startende en doorstromende huishoudens Eigendomsvorm, huishoudenssamenstelling, leeftijdklasse, inkomensklasse

Cijfers

Bonaire; Huishoudens met inkomen t.o.v. inkomensgrens

Bonaire; Particuliere huishoudens met waargenomen inkomen t.o.v. inkomensgrens naar huishoudenssamenstelling, 2017*

Cijfers

Laag inkomen naar kenmerken van het huishouden en de hoofdkostwinner, 2022

Personen in) huishoudens naar laag inkomen naar kenmerken van het huishouden en de hoofdkostwinner, 2022*

Cijfers

Huishoudens in bezit van bromfiets; huishoudkenmerken, 2010-2015

Huishoudens in bezit van bromfietsen, snorfietsen en brommobielen Huishoudenssamenstelling, gestandaardiseerd inkomen, stedelijkheid

Cijfers

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2020

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens, naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron,...

Cijfers

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2021

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens, naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron,...

Cijfers

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2022

Statistiek van het aantal huishoudens op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Caribisch Nederland).

Cijfers

Huishoudens in koopwoningen in Zuid-Limburg, 2016

Huishoudens in een koopwoning naar wijk en buurt, WOZ-waarde, huishoudenstype en leeftijd in Limburg, 1 januari 2016

Cijfers

Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari

Particuliere huishoudens op 1 januari naar samenstelling, grootte, leeftijd van de referentiepersoon en regio

Cijfers

Armoede & sociale uitsluiting 2023

Wat zijn de recente trends in het risico op armoede in Nederland, in het bijzonder bij minderjarige kinderen en bij werkenden? Welk verband heeft het armoederisico met andere financiële en met...

Publicaties