Kilometers personenauto’s, huishoudkenmerken, 2019

Deze tabellenset bevat het aantal personenauto’s en afgelegde kilometers uitgesplitst naar voertuig-, regio en huishoudenskenmerken.

In zes tabellen zijn cijfers opgenomen over de aantallen personenauto's, totale kilometers en het gemiddeld jaarkilometrage van personenauto's naar voertuigkenmerken (gewichtsklasse en brandstofsoort), regio en stedelijkheidsgraad, en huishoudenskenmerken (inkomensdeciel en kwartiel, inkomensbron en samenstelling huishouden). Het betreft cijfers over het jaar 2019.

Het betreft de volgende tabellen:

  • Tabel 1: Aantal personenauto's naar brandstofsoort, gewicht en kilometerklasse, 2019
  • Tabel 2: Totale kilometers personenauto's naar brandstofsoort, gewicht en kilometerklasse, 2019
  • Tabel 3: Gemiddeld jaarkilometrage en aantal personenauto's naar gemeente en type eigenaar, 2019
  • Tabel 4: Gemiddeld jaarkilometrage en aantal personenauto's per provincie, stedelijkheidsgraad, brandstofsoort en type eigenaar, 2019
  • Tabel 5: Gemiddeld jaarkilometrage personenauto's van particuliere huishoudens naar huishoudens- en voertuigkenmerken, 2019
  • Tabel 6: Aantal personenauto's van particuliere huishoudens naar huishoudens- en voertuigkenmerken, 2019

Deze tabel is samengesteld in opdracht van het ministerie van Financiën.