Koopkracht voor inwoners Caribisch Nederland gestegen in 2020

Groentenkraam op Caribisch Nederland.
© Cees Timmers

Erratum:

Recent is vastgesteld dat de brondata van de Inkomstenbelasting die voor deze publicatie zijn gebruikt niet compleet waren. Voor een deel van de huishoudens is daardoor het inkomen niet goed vastgesteld. Het CBS werkt aan een herziening van de uitkomsten.

Naar eerste inschatting zijn vanaf 2016 afwijkingen ontstaan die in 2020 zijn opgelopen tot een onderschatting van het inkomen van de hele populatie in de orde van 3 tot 13 procent, afhankelijk van de gekozen statistiek. In juni worden nieuwe uitkomsten gepubliceerd voor 2021 en 2022, daarna zullen ook de voorgaande jaren worden herzien op basis van de actuele gegevens.

De koopkracht in Caribisch Nederland is in 2020 opnieuw toegenomen. Op Bonaire ging de bevolking er in doorsnee 4,2 procent op vooruit ten opzichte van 2019, op Sint Eustatius 2,4 procent en op Saba 4,1 procent. Bij mensen met een uitkering en gezinnen met jonge kinderen steeg de koopkracht het sterkst. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Van 2012 tot en met 2017 verbeterde de doorsnee koopkracht op Caribisch Nederland jaarlijks. In 2018 steeg het gemiddelde prijsniveau op Bonaire en Saba meer dan het inkomen op deze eilanden, waardoor de koopkracht er voor het eerst daalde. Vanaf 2019 is er een aantal stappen gezet om de bestaanszekerheid te verbeteren, waardoor de mensen op de drie eilanden er in koopkracht op vooruit gingen. In 2020 werd de kinderbijslag met ruim 30 procent verhoogd. Ook werden de uitkeringen en het wettelijk minimumloon extra verhoogd. De coronasteunmaatregelen hebben ervoor gezorgd dat de meeste werknemers hun baan in 2020 konden behouden en niet in loon achteruitgingen. Ook zijn zelfstandig ondernemers gecompenseerd voor inkomensverlies. Verder daalde het gemiddelde prijsniveau in 2020 op alle drie de eilanden, wat een positief effect had op de koopkracht.

Doorsnee koopkrachtontwikkeling Caribisch Nederland
 Bonaire (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Sint Eustatius (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Saba (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20123,24,54,6
20131,62,33,3
20142,01,13,1
20154,64,63,1
20163,02,06,1
20171,02,60,6
2018-0,93,2-0,1
20194,65,65,5
2020*4,22,44,1
*voorlopige cijfers

Meer koopkracht voor werkenden en uitkeringsontvangers

De doorsnee koopkracht van personen in huishoudens met voornamelijk inkomen uit werk verbeterde zowel op Bonaire als op Saba met 3,9 procent. Een doorsnee koopkrachtverandering van 3,9 procent houdt in dat de helft van de mensen er 3,9 procent of meer in koopkracht op vooruit ging en de andere helft minder. Op Sint Eustatius groeide de koopkracht van werkenden met 1,6 procent. Personen in huishoudens met vooral inkomen uit een uitkering gingen er op Bonaire in doorsnee het meest in koopkracht op vooruit, namelijk 9 procent. Minder dan één op de vijf personen in deze huishoudens ging er in koopkracht op achteruit.

Koopkrachtwinst bij huishoudens met jonge kinderen

Op alle drie de eilanden verbeterde de koopkracht in doorsnee bij alle huishoudenstypen. Door de verhoging van de kinderbijslag steeg de koopkracht vooral bij personen in huishoudens met minderjarige kinderen. Voor mensen in eenoudergezinnen was de stijging op Bonaire en Saba het grootst. Deze gingen er met respectievelijk 7,4 procent en 6,1 procent op vooruit.

Doorsnee koopkrachtontwikkeling naar huishoudenssamenstelling, 2020*
 Bonaire (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Sint Eustatius (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Saba (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Eenpersoonshuishouden52,94,1
Eenoudergezin7,43,66,1
Paar, zonder kind3,51,83,2
Paar, met kind(eren)413,2
Meerpersoonshuishouden, overig1,41,66,7
* voorlopige cijfers

Jonge mensen profiteren het meest

Op alle drie de eilanden steeg de doorsnee koopkracht in alle leeftijdsgroepen. Bij personen in huishoudens met een hoofdkostwinner tot 40 jaar steeg de koopkracht met respectievelijk 5,2 procent, 4,2 procent en 5,9 procent voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In de huishoudens waar zij deel van uitmaken zijn vaker minderjarige kinderen, waardoor zij profiteerden van de verhoogde kinderbijslag. Voor 60-plussers verbeterde de koopkracht onder andere door de verhoging van de AOV-uitkeringen.

Doorsnee koopkrachtontwikkeling naar leeftijd hoofdkostwinner, 2020*
 Bonaire (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Sint Eustatius (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Saba (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
tot 40 jaar5,24,25,1
40 tot 60 jaar3,10,93,7
60 jaar of ouder53,23,9
* voorlopige cijfers

6 procent koopkrachtstijging voor lage inkomens Bonaire

In alle inkomensgroepen was er in 2020 sprake van koopkrachtstijging. Op Bonaire verbeterde de doorsnee koopkracht het meest bij personen in huishoudens in de laagste 25%-inkomensgroep, namelijk met 6,1 procent. Ook op Sint Eustatius en Saba steeg de koopkracht met 4,5 en 4,8 procent het meest in deze laagste inkomensgroep. Op Saba profiteerden ook personen in huishoudens in de hoogste 25%-inkomensgroep, met 4,7 procent meer koopkracht.

Doorsnee koopkrachtontwikkeling naar inkomensgroep, 2020*
 Bonaire (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Sint Eustatius (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Saba (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
1e 25%-groep (laag inkomen)6,14,54,8
2e 25%-groep4,43,13,3
3e 25%-groep3,91,83,7
4e 25%-groep (hoog inkomen)3,70,24,7
* voorlopige cijfers