Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2019

grafiek
Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens, naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron, migratieachtergrond, en vermogensklasse per wijk/buurt van de gemeente Utrecht.

De uitkomsten zijn gesplitst in de volgende deeltabellen:

Tabel 5.1:
Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot 125%-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar samenstelling van het huishouden, gemeente Utrecht 2019

Tabel 5.2:
Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot 125%-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar leeftijd hoofdkostwinner, gemeente Utrecht 2019

Tabel 5.3:
Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot 125%-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar belangrijkste bron van inkomen in het huishouden, gemeente Utrecht 2019

Tabel 5.4:
Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot 125%-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar migratieachtergrond hoofdkostwinner, gemeente Utrecht 2019

Tabel 5.6:
Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot 125%-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar leeftijdsklasse van de kinderen, gemeente Utrecht 2019

Tabel 5.7:
Aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen naar percentage van het sociaal minimum / met een laag inkomen, gemeente Utrecht 2019

Tabel 5.9:
Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot 125%-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar vermogensklasse 2), gemeente Utrecht 2019

Tabel 5.10:
Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot 125%-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar duur, gemeente Utrecht 2019

Tabel 5.11:
Personen in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen tot 125%-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar belangrijkste bron van inkomen in het huishouden, gemeente Utrecht 2019

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht.