Zoekresultaten

574 resultaten voor fossiele energiedragers
574 resultaten voor fossiele energiedragers
Actieve filters (1)

Pagina 5 van 23

Caribisch Nederland; aansluitingen en productie van elektriciteit en water

Aansluiting en productie elektriciteit, leidingwater, olie doorvoer Caribisch Nederland, Bonaire, Sint-Eustatius, Saba

Cijfers

CO2-uitstoot door biomassa neemt toe

In 2020 is door het gebruik van biomassa 19 megaton CO2 uitgestoten, 16 procent meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Opnieuw recordproductie elektriciteit

In 2010 bedroeg de elektriciteitsproductie in Nederland 118 miljard KWh. Dat is 4 procent meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Economische ontwikkeling van de energievoorziening

Economische ontwikkeling van de energievoorziening in banen en bijdrage aan het bruto binnenlands product.

Publicaties

Elders

Wat is brede welvaart ‘elders’? Brede welvaart ‘elders’ gaat over de gevolgen van het Nederlands welvaartsstreven op de rest van de wereld, met name de allerarmste ontwikkelingslanden (Least...

Overig

Daling elektriciteitsproductie

In 2011 bedroeg de elektriciteitsproductie in Nederland 113 miljard kWh. Dat is 4 procent minder dan een jaar eerder. In de vier voorafgaande jaren was elk jaar nog sprake van een productiestijging.

Artikelen

Minder steenkool en meer aardgas verbruikt in 2019

In 2019 was het energieverbruik 3 040 petajoule, ongeveer 2 procent minder dan een jaar eerder. Het steenkoolverbruik daalde met ruim 22 procent, de grootste afname sinds 2000. Het verbruik van...

Artikelen

Hernieuwbare energie; eindverbr. en vermeden verbr. foss. energie,1990-2019

Eindverbruik, vermeden verbruik fossiele energie en vermeden CO2 uit waterkracht, wind- , zonne- bodem- en buitenluchtenergie en biomassa.

Cijfers
Artikelen

Winning van energie

Het onttrekken van energie aan de natuur.

Overig

Circulaire economie in Nederland

Ontwikkeling en vergelijking van het inkomen, vermogen en andere financiële zaken van één- en tweeverdieners

Publicaties

Elektriciteitsproductie vooral toegenomen door record export

De elektriciteitsproductie is in 2014 na een daling van drie jaar met 2 procent gegroeid tot 103 miljard kWh. De toename komt vooral omdat de vraag naar elektriciteit vanuit het buitenland groeide.

Artikelen

Hernieuwbare Energie in Nederland 2020

In 2020 was het aandeel hernieuwbare energie 11,1 procent van het totale energieverbruik in Nederland.

Publicaties

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Inkomsten uit ontvangen belastingen en sociale premies soorten belastingen en sociale premies.

Cijfers

Circulaire economie in Nederland

De transitie naar een circulaire economie beschreven op basis van data van CBS.

Artikelen

Sectoren; seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers, nationale rekeningen

Transacties en saldi van economische sectoren Niet-seizoengecorrigeerde en seizoengecorrigeerde kwartaalgegevens

Cijfers

Sterke daling elektriciteitsproductie

In 2012 is in Nederland 102 miljard kWh elektriciteit geproduceerd, bijna 10 procent minder dan een jaar eerder. Zowel de import als de export van elektriciteit waren in 2012 echter groter dan ooit.

Artikelen

Groeirekeningen; nationale rekeningen

Productiviteit: kapitaal, arbeid, multifactorproductiviteit Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)

Cijfers

Belang milieusector in Nederlandse economie verder toegenomen

De toegevoegde waarde van de milieusector bedroeg 22,3 miljard euro in 2021, ongeveer 2,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Artikelen

Nederlandse producenten verspillen minder grondstoffen

De Nederlandse economie wordt steeds meer een circulaire economie en verspilt minder grondstoffen.

Artikelen

Energieverbruik gedaald in 2018

Het energieverbruik in Nederland was 3 100 petajoule in 2018, ongeveer 50 petajoule minder dan een jaar eerder

Artikelen

Energieverbruik verandert nauwelijks in 2017

In 2017 was het energieverbruik in Nederland 3 150 petajoule, nagenoeg gelijk aan 2016. In 2017 werd voor het eerst meer aardgas ingevoerd dan dat er uit de Nederlandse bodem gewonnen werd.

Artikelen

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1944-april 2021

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad Aardoliegrondstoffen, bestemming

Cijfers

Milieusector; activiteiten, 1995-2010

Arbeidsvolume, toegevoegde waarde, productie. Milieuactiviteiten.

Cijfers

Aardolieproducten; binnenlandse levering, 1946 - mei 2009

Leveringen aan raffinaderijen, petrochemie en overige afnemers. Verbruik totaal, als grondstof, als brandstof naar diverse aardolieproducten.

Cijfers