In 2020 sterkste daling goederenaanvoer sinds economische crisis 2009

Binnenvaartschip onder een brug
© CBS / Alrik Swagerman
In 2020 kwam er 601 miljard kilogram aan goederen Nederland binnen. Dat is bijna 6 procent minder dan in 2019. Tegelijkertijd verliet 529 miljard kilogram aan goederen het land. Het afgevoerde goederengewicht daalde daarmee ruim 5 procent ten opzichte van 2019. Dit zijn de grootste dalingen sinds de economische crisis in 2009. Toen daalden de aan- en afvoer respectievelijk 11 en 8 procent. Dit meldt het CBS.

Brutogewicht aan- en afvoer van goederen
GoederenstromenInkomend transport (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Uitgaand transport (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
200833
2009-11-8
201089
201111
2012-3-2
201303
201432
201540
201602
201732
2018-1-1
201930
2020-6-5

De in 2020 aangevoerde goederen vertegenwoordigden een waarde van 754 miljard euro. Daarmee daalde de totale waarde van de goederen met meer dan 3 procent. Tegelijkertijd verliet 860 miljard euro aan goederen het land, een toename van ruim 1 procent.

Bijna 60 procent van de aanvoer door naar andere landen

Van de in 2020 binnengebrachte goederen werd 43 procent van het brutogewicht doorgevoerd en 15 procent wederuitgevoerd. Van de totale waarde van de aangevoerde goederen was 50 procent doorvoer en 21 procent wederuitvoer. Van het uitgaande goederentransport was twee derde van het brutogewicht en 71 procent van de waarde door- of wederuitvoer.

Doorvoergoederen blijven in buitenlandse handen, maar worden overgeslagen tussen vervoermiddelen of opgeslagen in Nederland. Bij wederuitvoer worden goederen tijdelijk Nederlands eigendom en vindt vaak nog een minimale bewerking plaats voordat ze weer worden uitgevoerd. De wederuitvoer is onderdeel van de in- en uitvoer, de doorvoer niet.

Inkomend transport Doorvoer Uitvoer voor Nederlands product Uitgaand transport Invoer voor binnenlands gebruik Wederuitvoer 601 529 254 175 260 93 262 93 Nederland x miljard kg 1.1.1 Brutogewicht van de internationale goederenstromen 2020Inkomend transportDoorvoerUitvoer voorNederlands productUitgaand transportInvoer voorbinnenlands gebruikWederuitvoer6015292541752609326293Nederlandx miljard kg1.1.1 Brutogewicht van de internationale goederenstromen 2020


Door tijdelijke opslag verschilt de som van invoer voor binnenlands gebruik, wederuitvoer en doorvoer enigszins van het totaal inkomend transport.

Sterke afname aan- en afvoer kolen, cokes, ertsen en transportmiddelen

De sterkste dalingen vonden plaats bij de aan- en afvoer van kolen, cokes, ertsen, transportmiddelen en de groep ‘farmaceutica en chemische specialiteiten’. Bij deze goederen daalde het aanvoergewicht met meer dan 10 procent. Productgroepen met een stijging van het aanvoergewicht van meer dan 10 procent in 2020 zijn: afval en secundaire grondstoffen, overige minerale producten alsmede hout, pulp, papier, hout- en papierwaren. De aanvoer van landbouw-, bosbouw- en visserijproducten nam 9 procent toe.

Dat de totale afvoerwaarde licht steeg in 2020 kwam grotendeels door de gestegen waarde van de afvoer van goederen uit de groepen ‘farmaceutica en chemische specialiteiten’ en ‘machines en elektronica’. De afgevoerde gewichten van deze goederen daalden; de waardestijging werd veroorzaakt door hogere prijzen of een gewijzigde productsamenstelling binnen de groepen.

Brutogewicht inkomend en uitgaand transport, 2020
 Inkomend transport (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Uitgaand transport (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Afval en secundaire grondstoffen230
Overige minerale producten174
Hout, pulp, papier, hout- en papierwaren15-2
Landbouw-, bosbouw- en visserijproducten914
Kunststoffen, rubber10
Aardgas-1-16
Machines en elektronica-1-13
Voedings- en genotmiddelen-20
Zout, zand, grind, klei-3-1
Basismetalen en metaalproducten-3-6
Aardolieproducten-6-4
Chemische basisproducten, kunstmeststoffen-8-2
Textiel, leer en producten daarvan-8-16
Ruwe aardolie-9-9
Overige goederen-10-22
Farmaceutica en chemische specialiteiten-11-3
Transportmiddelen-14-17
Ertsen-20-17
Cokes-28-25
Steenkool en bruinkool-31-24

Meeste goederen uit Duitsland, Rusland nipt ingehaald

De meeste goederen werden in 2020 uit Duitsland en Rusland aangevoerd: beide landen hebben een aandeel van 13 procent in het aanvoergewicht. In 2019 stond Rusland nog aan kop, een jaar later heeft Duitsland de eerste positie met een kleine voorsprong ingenomen.

Ook de Verenigde Staten en de groep Noorwegen, IJsland en de Faeröereilanden hebben stuivertje gewisseld. De Verenigde Staten staan nu met 7 procent op de derde plaats. België en Luxemburg houden met een aandeel van 6 procent in het aangevoerde gewicht de vijfde positie, terwijl het Verenigd Koninkrijk van de achtste plek in 2019 is opgestoomd naar de zesde plek in 2020.

Stond Zuidwest-Azië in 2019 nog op de zevende plek, in 2020 is deze regio uit de top 10 verdwenen. De regio’s zijn ingedeeld volgens de regionale indeling zoals gebruikt voor de in-, uit- en doorvoerstatistiek.

Top 10 herkomstregio’s met grootste aandeel in aanvoergewicht
Landengroep2020 (%)2019 (%)
Duitsland12,711,7
Rusland12,613,5
Verenigde Staten6,66,3
Noorwegen, IJsland, Faeröer6,46,7
België en Luxemburg6,25,7
Verenigd Koninkrijk4,34,1
Brazilië4,14,3
China, Taiwan en Mongolië3,93,6
Noord-Europa (EU)3,83,3
Oost-Europa (EU)3,53,2

Aandeel buurlanden in afvoer neemt af

In 2020 verlieten de goederen Nederland het vaakst met bestemming Duitsland (28 procent) en België (15 procent). Het aandeel van deze buurlanden in het afvoergewicht daalde daarmee licht ten opzichte van 2019. De afvoer naar Duitsland betrof merendeels fossiele brandstoffen en ertsen.

De derde en vierde plek in de top 10 afvoergewicht bleven met aandelen van achtereenvolgens 5 en 4 procent in handen van Zuid- en Oost-Europa. Sterke nieuwkomer in de top 10 is de regio China, Taiwan en Mongolië met een aandeel van 4 procent in 2020. Zuidoost-Azië is uit de top 10 verdwenen.

Top 10 bestemmingen met grootste aandeel in afvoergewicht
Landengroep2020 (%)2019 (%)
Duitsland27,529,5
België en Luxemburg15,015,6
Zuid-Europa (EU)5,44,7
Oost-Europa (EU)4,54,5
Frankrijk4,24,1
Verenigd Koninkrijk4,14,1
China, Taiwan en Mongolië3,82,6
Noord-Europa3,73,4
West-Afrika3,43,2
Verenigde Staten3,43,5