Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Warmtepompen Sector Perioden Vermeden verbruik van fossiele energie (TJ)
Warmtepompen; totaal Totaal gebouwen 2021 8.301
Warmtepompen; totaal Woningen 2021 4.108
Warmtepompen; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 4.192
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Totaal gebouwen 2021 3.900
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Woningen 2021 1.614
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 2.286
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Totaal gebouwen 2021 1.585
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Woningen 2021 1.255
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 330
Warmtepompen bodemwarmte; open Totaal gebouwen 2021 2.315
Warmtepompen bodemwarmte; open Woningen 2021 359
Warmtepompen bodemwarmte; open Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 1.955
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Totaal gebouwen 2021 4.401
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Woningen 2021 2.494
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 1.907
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Totaal gebouwen 2021 1.755
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Woningen 2021 798
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 957
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Totaal gebouwen 2021 2.646
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Woningen 2021 1.696
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 950
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over aantallen warmtepompen, de capaciteit van deze warmtepompen en de hoeveelheid geproduceerde en verbruikte energie. De temperatuur van de warmte uit de bodem of buitenlucht is vaak niet hoog genoeg voor direct gebruik. Daarom worden warmtepompen ingezet om de temperatuur naar een voldoende hoog niveau te brengen. Warmte uit de bodem of buitenlucht is een vorm van hernieuwbare energie. Er zijn ook cijfers opgenomen over het vermeden verbruik van fossiele energie en vermeden emissies van kooldioxide. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar warmtebron (bodem of buitenlucht) en naar sector (woningen of utiliteit).

Gegevens beschikbaar vanaf:
1994

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2021.

Wijzigingen per 15 december 2022:
Definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd. De cijfers over 2020 zijn herzien aan de hand van nieuw verkregen informatie.


Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in mei.
Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Definitieve cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Toelichting onderwerpen

Vermeden verbruik van fossiele energie
Het vermeden verbruik van fossiele energie is de hoeveelheid fossiele energie (en kernenergie) die nodig geweest zou zijn als de hernieuwbare energie niet gebruikt zou zijn.
Bij de berekening van vermeden verbruik van fossiele energie gaat het om de som van:
1. Het vermeden verbruik van fossiele energie door de binnenlandse productie van elektriciteit, warmte en gas uit hernieuwbare bronnen.
2. Het vermeden verbruik van fossiele energie door de op de binnenlandse markt verkochte biobrandstoffen voor het wegverkeer.
De import en export van groene stroom telt niet mee.

In deze tabel wordt als eenheid de TeraJoule (TJ) gebruikt.
Dit is 1 000 000 000 000 joule (een 1 met 12 nullen). Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie.
Een TJ komt overeen met 31 600 kubieke meter aardgas of 278 000 kilowattuur elektriciteit.