Zoekresultaten

593 resultaten voor fossiele energiedragers
593 resultaten voor fossiele energiedragers

Pagina 4 van 24

Materiaalstromen en grondstofafhankelijkheid van de Nederlandse economie

Nederland beschikt over relatief weinig eigen natuurlijke hulpbronnen, terwijl de economie zwaar leunt op de export en sectoren die veel energie en materialen gebruiken. Een goed inzicht in het...

Artikelen

SDG 7 Betaalbare en duurzame energie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 7 Betaalbare en duurzame energie. In 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Energie is onmisbaar in...

Overig

Elders

Wat is brede welvaart ‘elders’? Brede welvaart ‘elders’ gaat over de gevolgen van het Nederlands welvaartsstreven op de rest van de wereld, met name de allerarmste ontwikkelingslanden (Least...

Overig

Energiebalans; kerncijfers, 1946-2016

Steenkool, aardolie, aardgas, elektriciteit en overige energiedragers. Winning, invoer, uitvoer, bunkers, voorraadmutaties en verbruik.

Cijfers

Environmental accounts of the Netherlands 2011

In de publicatie The environmental accounts of the Netherlands 2011 beschrijft en analyseert het CBS de relatie tussen milieu en economie in Nederland.

Publicaties

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik

Cijfers

SDG 7 Betaalbare en duurzame energie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 7 Betaalbare en duurzame energie. In 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Energie is onmisbaar in...

Overig

Rendementen en CO2-emissie elektriciteitsproductie 2015

Rendementen en CO2-emissie elektriciteitsproductie 2015

Artikelen
Artikelen

Energiebalans; energiebedrijven en industrie, 2000 - 2003

Energiebalans, totaal van alle energiedragers in PJ. Energiebedrijven en - afnemers: industrie, transport.

Cijfers

Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik, 1995-2013

Energiedragers in petajoule (PJ) en in fysieke eenheden naar energieverbruikers en naar balansposten.

Cijfers

Hernieuwbare energie; eindverbr. en vermeden verbr. foss. energie,1990-2013

Eindverbruik, vermeden verbruik fossiele energie en vermeden CO2 uit waterkracht, wind- , zonne- bodem- en buitenluchtenergie en biomassa.

Cijfers

Verbrandingswaarden motorbrandstoffen 2017-2020

Deze tabel bevat de verbrandingswaarden van de in Nederland op de markt gebrachte motorbrandstoffen voor vervoer en overige afnemers zoals bouw en landbouw.

Cijfers

Energieverbruik; opbouw, bedrijfstak, 2011-2016

Energieverbruik, aanbod, omzetting, finaal verbruik, aanvoer, aflevering Energiedragers, aardgas, elektriciteit, olie, hernieuwbaar, bedrijven

Cijfers

Gasmotoren; opgesteld vermogen, bouwjaar, productie, 1998 - 2002

Inzet, productie en opgesteld vermogen van gasmotoren naar bouwjaar

Cijfers

Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

Zonnewarmte, collectoroppervlak, warmteproductie Zonneboilers, afgedekte en onafgedekte systemen

Cijfers

Aardwarmte en bodemenergie; onttrekking van warmte en koude

Onttrekking van warmte, onttrekking van koude Bodemenergie, diep, ondiep, warmtepompen

Cijfers

Gasmotoren; opgesteld vermogen, productie, vermogensklasse, 1998 - 2002

Inzet, productie en opgesteld vermogen van gasmotoren naar vermogensklasse.

Cijfers

Aardgasverbruik Nederland naar sector 1990 – 2021

de verdeling van het aardgasverbruik in 2021 over de diverse sectoren afgebeeld.

Dashboards

Elektriciteitsproductie-installaties op aardgas, 2020

Tabellen met de inzet, productie en vermogens van elektriciteitsproductie-installaties in 2020 die primair aardgas inzetten als brandstof, ingedeeld naar rendementsklassen, hoogrenderendheid en...

Cijfers

Monitor brede welvaart

Hoe gaat het met de brede welvaart in Nederland? De Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022 kijkt naar de economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart in Nederland en de...

Publicaties

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, banenpools, bedrijfstak

Banen, arbeidsvolume, bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten naar werkgelegenheid

Cijfers

Hoe gaan we naar een circulaire economie?

Om de Nederlandse economie draaiende te houden, hebben we allerlei grondstoffen nodig

Overig

Winning, in- en uitvoer materialen naar soort; nat. rekeningen, 1996-2012

Winning, invoer en uitvoer materiaalsoorten Materiaalstromen van en naar de Nederlandse economie

Cijfers

Elders

Wat is brede welvaart ‘elders’? Brede welvaart ‘elders’ gaat over de gevolgen van het Nederlands welvaartsstreven op de rest van de wereld, met name de allerarmste ontwikkelingslanden (Least...

Overig