Zoekresultaten

837 resultaten voor flora
837 resultaten voor flora

Pagina 1 van 34

Rode Lijst Indicator; met uitsterven bedreigde dieren en planten

zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, dagvlinders, libellen, planten geen

Cijfers

Meetprogramma’s voor flora en fauna – kwaliteitsrapportage NEM over 2022

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring.

Publicaties

Minder kenmerkende plantensoorten op heide en in open duinen

De vegetatie in open natuurgebieden is de afgelopen decennia aanzienlijk veranderd. Het aantal kenmerkende plantensoorten op de heide is tussen 1999 en 2020 met 5 procent afgenomen, en in open duinen...

Artikelen

Natuurstatistieken van groot belang voor nationaal en internationaal beleid

De natuurcijfers van het CBS spelen een belangrijke rol in allerlei maatschappelijk discussies, zoals die over stikstof en biodiversiteit.

Artikelen

Meetprogramma’s voor flora en fauna – kwaliteitsrapportage NEM over 2021

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Bijna 40 procent minder uitgevoerd naar Rusland in 2022

In 2022 is de Nederlandse uitvoerwaarde van goederen naar Rusland met 38 procent afgenomen. De invoerwaarde uit Rusland groeide echter met 13 procent.

Artikelen

Nederland toonaangevend in bloemen en planten

Bloemen en planten zijn niet de grootste exportproducten, maar Nederland heeft zich er wel het meest in gespecialiseerd.

Artikelen

Meetprogramma’s voor flora en fauna

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

De verduurzaming van de landbouw – deel II: emissies

Dit artikel gaat over de ontwikkeling van emissies door de Nederlandse landbouw in de afgelopen 25 jaar. Het artikel gaat in op de uitstoot van broeikasgassen, het overschot van stikstof en fosfor en...

Publicaties

Exportwaarde bloemen en planten 7 procent lager

In het eerste halfjaar van 2009 bedroeg de exportwaarde van bloemen- en planten 4 miljard euro. Dit is 7 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Planten - en dierentuinen, 1997, 1999

Planten - en dierentuinen naar o.a. aantal tuinen, oppervlakte, open- stelling, collectie, type, bezoeken, inkomsten en uitgaven, personeel.

Cijfers

Vriend van planten- of dierentuin

Lid van een vereniging die doorlopend gratis toegang heeft tot de tuin.

Overig

Meetprogramma’s voor flora en fauna – kwaliteitsrapportage NEM over 2020

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Boomkwekerijgewassen en vaste planten 2006

Bijgaande tabellen bevatten de resultaten van het 5-jaarlijkse onderzoek naar naar de Nederlandse boomteeltsector.

Cijfers

Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Afname flora en fauna in agrarisch gebied sinds 1900

De flora en fauna van het agrarisch gebied in Nederland zijn sterk veranderd in de 20e eeuw. Akkerplanten zijn sinds 1900 met 35 procent achteruitgegaan, graslandvlinders met 80 procent, en...

Artikelen

Meetprogramma’s voor flora en fauna 2018

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Meetprogramma’s flora en fauna Kwaliteitsrapportage NEM

Beschrijving publicatie Meetprogramma’s voor flora en fauna: Kwaliteitsrapportage NEM over 2016

Publicaties

Boomkwekerijgewassen en vaste planten 1996 en 2001

Boomkwekerijgewassen en vaste planten,. Informatie over: Totale oppervlakte en oppervlakte pot - en containervelden;

Cijfers

Planten - en dierentuinen; met eigen exploitatie, 1997, 1999

Planten - en dierentuinen met eigen exploitatie naar aantal tuinen, bezoeken, toegangsprijs, personeel, baten en lasten

Cijfers

Boomkwekerij en vaste planten, naar bedrijfsomvang en regio, 2000-2009

Teelt boomkwekerijgewassen en vaste planten, naar bedrijfsomvang en regio

Cijfers

Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers